Afvalzakken van 1 april 50% duurder - Groen wil dat vooral grote vervuilers aangepakt worden.

03 April 2013

Vanaf 1 april zullen vuilzakken in Aalter 1,5 euro/stuk kosten. Dat is 50% meer dan voordien. Deze stijging komt er nadat Vlaams minister Joke Schauvliege de gemeentes verplicht om het principe van ' de vervuiler betaalt'  toe passen en de werkelijke afvalkost aan de gebruiker aan te rekenen. Het Aalterse CD&V-bestuur heeft jaren geïnvesteerd in het sorteren van  afval, niet in het voorkomen ervan. Dit leidde tot een stijging van de afvalberg. Aalter produceert het meeste afval van alle Meetjeslandse gemeentes, met een jaarlijks stijgende afvalkost tot gevolg. Nu wordt Aalter gedwongen om het geweer van schouder te veranderen en de werkelijke afvalkost aan de Aalternaar aan te rekenen. Vandaag stijgt de prijs van de afvalzak ? morgen wordt het containerpark betalend. Groen Aalter vindt dit een slechte aprilgrap. We vinden dat iedere inwoner gratis een basishoeveelheid afval moet kunnen aanbieden - het zogenaamde niet te vermijden afval. Al wat meer wordt aangeboden, moet betalend zijn. De kostprijs zou progessief kunnen toenemen, naarmate meer afval wordt geproduceerd. Dat zal pas echt regulerend zijn. Zo pak je de grote vervuilers aan en zijn de kleine gebruikers niet de dupe.  Teveel ingezet op sorteren te weinig op preventie

Aalter heeft altijd ingezet op sorteren en heeft daarvoor ook accommodatie uitgebouwd. Gevolg: de Aalternaar is waarschijnlijk de sorteerkampioen van het Meetjesland en staat wekelijks aan te schuiven om zijn afval te deponeren. Inwoners van omliggende gemeentes proberen hun afval ook gratis te deponeren op ons containerpark. We zijn niet alleen de sorteerkampioen, maar we zijn ook de afvalkampioen van het Meetjesland (officiële cijfers van IVM 2011).  En wij zien jaarlijks de kostprijs van afvalverwerking oplopen. 

En uiteindelijk betalen we allemaal de  hoge rekening van deze beleidskeuze. Zowel de burgers die weinig afval produceren als deze die veel afval produceren.

 

Nu een tarief op afvalzakken, binnenkort op het containerpark

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft beslist om de gemeentes te dwingen 'het vervuiler betaalt systeem' toe te passen. Ze wil de effectieve kost van de afvalverwerking aanrekenen. Nu legt ze gemeentes  op om de restafvalzakken te tariferen binnen een bepaalde vork. Vanaf juli volgt een tarifering op de containerparken.  Ze vraagt ook om tarieven tussen gemeentes op elkaar af te stemmen om afvaltoerisme te voorkomen.

Gedaan dus, gratis verhaal. De kostprijs van de huisvuilzak stijgt van 1 naar 1,5 euro. Dat is een bijzonder drastische stijging. Wij vinden het heel jammer dat Aalter al jaren de verkeerde beleidskeuze genomen heeft. Dit hadden we veel beter kunnen aanpakken door mensen te leren om afval te voorkomen in plaats van enkel in te zetten op sorteren.


Waar blijft het afvaldebat?

Wat ons nog meer zorgen baart, is dat we de globale context niet meenemen. Vandaag verhogen we de tarieven van de vuilzaken. We weten dat de tarieven voor het containerpark zullen volgen.  Maar we voeren het debat hierover niet. 

Wij hadden graag het afvaldebat opengetrokken en dit in zijn globale context besproken. Welke tarieven zullen we toepassen op het containerpark? Hoe gaan we om met restafval op het containerpark? Welke sensibiliserende acties zullen we nemen om de afvalberg te doen slinken? Zullen we sociale tarieven invoeren? En hoe zullen we dit organiseren? Hoe gaan we verder om met Aalter Proper?  En hoe gaan de omliggende gemeentes om met hun afvalproblematiek? Stemmen we de tarieven op elkaar af of niet?

 

Groen wil alvast dat de burgers die maar een beperkte en niet te vermijden afvalfractie produceren niet opnieuw de dupe zijn van dit ondoordacht beleid. Daarom stelt Groen voor om een beperkt aantal vuilzakken gratis te verschaffen voor de "niet te vermijden fractie". Eens je meer produceert, betaal je voor de vuilzak. De prijs stijgt naarmate je meer afval produceert. Zo bescherm je de kleine verbruiker en neem je de zware vervuiler op de korrel. 


Meer info: [email protected] ? 0479 34 40 17