Een “voetgangerstunnel voor fietsers” ter hoogte van het gemeentehuis: Hoe geloofwaardig is dit voorstel?

25 November 2007

CD&V kondigt in Totaalter een extra aan onder Knokkeweg. Dit om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen. Merkwaardig. In december 2006 waren extra veiligheidsmaatregelen voor fietsers zoals het plaatsen van een permante fietsbrug nochtans niet nodig. (zie

"voetgangerstunnel voor fietsers"Patrick Hoste beweerde in december 2006 na een vraag van Groen! nieuwsbrief december 2007) dat er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen waren en dat 'extra paniek zaaien dus niet nodig is'. Nu blijkt dat dus wel nodig te zijn. Nochtans is er aan de plannen van de rotonde niets veranderd. Wat is er dan wel veranderd vragen wij ons af. Wel, de CD&V heeft ingezien dat de Aalterse burger ook ongerust is en meer verkeersveiligheid wil. Het verstand komt misschien dan toch met de jaren? Hoewel.

Groen! en Groep geloven niet dat het de CD&V menens is met de aangekondigde fietstunnel. Dit bericht is louter en alleen bedoeld om de aandacht af te leiden van de erbarmelijke noodbrug die er nu is. De werken zijn gestart; bijkomende plannen uitwerken, vergunningen aanvragen en de werken aanbesteden vraagt tijd. Tijd die er nu niet is. En dat de tunnel nadien zal gegraven worden is totaal ongeloofwaardig.
Daarbij komt nog dat een voetgangertunnel ter hoogte van het gemeentehuis niet de meest geschikte locatie is. Kom je bijvoorbeeld van de lagere school van Emmaus, dan moet je je eerst richting gemeentehuis begeven, vervolgens in de tunnel rijden om dan langs de Knokkeweg naar de Brouwerijstraat te rijden. In dat geval neem je beter de nieuwe rotonde of de tunnel ter hoogte van de Sint-Maria- Aalterstraat. Een tunnel heeft pas zin, als die ter hoogte van de huidige rotonde of er vlak bij ligt.
Over de kostprijs van dit 'grapje' willen we het dan nog niet eens hebben.

Groen! en Groep blijven pleiten voor een permanente voetgangers- en fietsersbrug ter hoogte van de Maria Middelareslaan. Gezien de brug over de tunnel gaat kan de hoogte van de brug beperkt blijven zodat kosten en negatieve visuele effecten vermeden kunnen worden. Dit zal een meer haalbare oplossing zijn die heel wat minder kost, maar toch verkeersveiligheid garandeert voor kinderen en ouderen die over de N44 willen.
In Totaalter meldt het schepencollege dat de plannen voor de aanleg van een voetgangerstunnel worden onderzocht. Groen! en Groep pleiten er voor dat ook de aanleg van een fietsersbrug onderzocht wordt. We stellen voor dat beide alternatieven op de volgende gemeenteraad voorgelegd worden. Pas na een ernstige afweging van zowel verkeersveiligheid en ?comfort als kostprijs kan een definitieve beslissing genomen worden.

Op korte termijn blijven Groen! en Groep pleiten voor aanpassingen van de huidige noodbrug tot een volwaardige fietsersbrug zoals steeds beloofd werd. In het bestek van de opdracht werd de aannemer de taak gegeven een fietsersbrug te realiseren die voldoet aan de normen opgenomen in het vademecum "fietsinfrastructuur". De huidige brug voldoet niet aan deze normen. We zijn dan ook van oordeel dat de aannemer de opdracht moet gegeven worden om de brug aan te passen zoals beschreven in de opdracht.

Meer info:
Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]