Groen! stelt voor FSC-label aan te vragen voor houtproductie in kasteeldomein van Poeke

31 Oktober 2008

Voor het kasteeldomein in Poeke werd een beheerplan opgemaakt. Dit beheerplan zorgt ervoor het park op een duurzame manier beheerd wordt en dat de houtteelt en ?oogst voldoet aan een aantal duurzaamheidscriteria. Deze criteria komen in grote lijnen overeen met de criteria van FSC. Dit betekent dat indien een beheerder over een goedgekeurd bosbeheerplan beschikt, hij ook in aanmerking komt voor een erkenning van FSC. Sinds eind 2006 beschikt het Agentschap voor Natuur en Bos over het FSC groepscertificaat, waarbij het agentschap de organisatie en het management van het groepscertificaat op zich neemt. De gemeente kan, lid worden van deze groep en op die manier het FSC-label binnenhalen. Groen! stelt voor om hierop in te tekenen. Hiermee geeft de gemeente een duidelijk signaal voorstander te zijn van duurzaam bosbeheer. De gemeente Aalter opteert, net als vele andere gemeentes, er voor om FSC hout aan te kopen en vervult hierbij een voorbeeldrol. Door hun bossen ook FSC te labellen kan de gemeente ook een voorbeeld stellen in de productie van FSC-hout. De gemeente kan op die manier, in weliswaar beperkte mate, ook meewerken aan een grotere beschikbaarheid van FSC-gelabeld hout in Vlaanderen. Bovendien kan bij een eventuele houtverkoop een meeropbrengst gegenereerd worden.

Door het voorstel van Groen! te onderschrijven zou het kasteeldomein van Poeke één van de eerste gemeentelijke bossen in Vlaanderen zijn met een FSC-label.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]