Roland Bonami

03 Augustus 2018

Roland Bonami

lijstduwer

Denk globaal, handel lokaal.

Een gezonde, vredevolle wereld en een leefbare toekomst verzekeren voor de generaties ná ons is mijn voornaamste motivatie om aan deze verkiezingen deel te nemen.

Ouder wordend ben ik nog meer bewust dat 'ecologie' en 'duurzaamheid' geen loze begrippen zijn en die zal ik ook blijven hanteren om beleidsdaden te beoordelen.

Ik ben mecanicien en ecologist. Ik was vele jaren gemeenteraadslid en stond aan de wieg van de Groene beweging in Knesselare.

Als lijstduwer wil ik de Groenlijst steunen om in de nieuwe fusiegemeente een mooi resultaat te halen en zo te zorgen voor een warme en Groene gemeente.