Stefaan De Clercq

03 Augustus 2018

Stefaan De Clercq

22e plaats

Ik ben leraar secundair onderwijs. En voetbalsupporter.

Solidariteit en engagement zijn sleutelwoorden voor mij. Ik ben lid van natuurverenigingen en Vrede vzw.

De fusie tussen Aalter en Knesselare maakt inspraak in het beleid via dorps- en adviesraden noodzakelijk.
 
Ook vind ik dat we moeten zorgen dat de fiets de logische keuze wordt voor verplaatsingen binnen de gemeente. Daar is nog veel werk aan de winkel: betere en meer fietspaden, fietsstallingen en een verstandig verkeersbeleid.
 
Ik ben nieuw in de politiek, maar wil echt mijn schouders zetten onder die ideeën en iets veranderen in Aalter.

Als u me daarvoor op 14 oktober de kans geeft.