Marc Delbaere

03 Augustus 2018

Marc Delbaere

14e plaats

Ik werk als begeleider bij volwassenen met een mentale beperking en autisme. Ik was jaren actief als syndicalist in de sociale sector. Ik sta graag op de loopband en ook in de keuken.

Sociale thema’s liggen mij nauw aan het hart. Als OCMW-raadslid in Aalter heb ik me ook daarvoor trachten in te zetten.
Ik vind het belangrijk dat ook minder kansrijke gezinnen actief kunnen deelnemen aan het sociale, culturele en sportieve leven.

De komende zes jaar wil ik me graag opnieuw engageren om van Aalter een warme en hartelijke samenleving te helpen maken voor iedereen.

Uw stem voor Groen is daarvoor van groot belang.