10 speerpunten voor een groen meerjarenplan

06 Oktober 2019

10 speerpunten voor een groen meerjarenplan

#hetkananders in Aalter-Centrum, Aalter-Brug, Bellem, Knesselare, Lotenhulle, Maria-Aalter, Poeke en Ursel Het Aalterse schepencollege heeft tijdens de gemeenteraad aangekondigd dat het de komende maanden naar de inwoners wil stappen met een voorstel voor het meerjarenplan. Groen vindt het belangrijk dat de inwoners inspraak hebben voor dit plan, het bepaalt immers wat er de komende zes jaar in onze gemeente zal gebeuren. Uiteraard hebben ook wij onze visie daarop. We vatten ze samen in tien speerpunten. We zijn ervan overtuigd dat onze versie van het meerjarenplan financieel haalbaar is en dat het komaf maakt met de soms onzichtbare opbouw van toekomstige kosten (bijv. door het slechte onderhoud van onze wegen). We gaan dan ook graag de uitdaging aan om onze plannen en die van de meerderheid volledig te laten doorrekenen en ze te toetsen op hun haalbaarheid. Bovenal hopen we de komende maanden op een boeiend debat samen met de inwoners!

1. Meer groen in elke buurt, Drongengoed moet nationaal park worden.

Alle inwoners van de dorpskernen moeten op vijf minuten stappen aantrekkelijke, groene ruimte krijgen. Om te spelen en te ontspannen, maar uiteraard ook om de biodiversiteit in onze gemeente op te krikken. In Aalter-Centrum willen we zo snel mogelijk werk maken van een park tussen de Lostraat, de Kestelstraat, de Loveldlaan en de Lovelddreef. Het Drongengoed is voor ons zo waardevol dat we er een nationaal park van willen maken. We willen er streven naar rust en stilte voor zowel de dieren die er wonen als voor de mensen die op bezoek komen. Het statuut van nationaal park moet de bescherming van het gebied garanderen, iets wat blijkbaar nog steeds niet evident is.

2. Alledaagse ongemakken van inwoners: beter luisteren, beter opvolgen en beter
communiceren.

Een put in de weg of een gevaarlijke verkeerssituatie, een verstopte straatkolk, een sluikstort … Alledaagse ongemakken die soms een grote impact kunnen hebben. Het is dan ook frustrerend wanneer je het gevoel hebt dat er niet naar geluisterd wordt of wanneer ze niet efficiënt worden aangepakt. Daarom pleiten we voor een meldingsapp, waar iedereen de eigen meldingen, maar ook andere (anonieme) meldingen kan bekijken en op elk moment kan zien hoe het gesteld is met de opvolging ervan. Wie niet digitaal vaardig is, moet natuurlijk ook telefonisch of aan het loket een melding kunnen doen. We stellen voor om eenmaal per maand een loket op verplaatsing te organiseren in een van de dorpskernen, om zo de drempel voor inwoners nog kleiner te maken. Want een groter gemeentehuis betekent niet automatisch een betere dienstverlening voor de inwoners.

3. Omzetten van woonuitbreidingsgebieden, stop aan het opbod van appartementen en garageboxen

In Aalter is er nog ruimte voor nieuwbouw in woongebieden, maar er zijn ook nog vele hectaren grond ingetekend als woonuitbreidingsgebied. Het gaat vaak om waardevolle open ruimte met een erg onzekere toekomst. Vele van deze gronden zijn speculatief opgekocht door projectontwikkelaars. Zij zetten druk op het gemeentebestuur om er te mogen bouwen. Groen wil deze praktijken een duidelijke halt toeroepen. Willen we werk maken van het behoud van open ruimte voor natuur en landbouw, van betere waterhuishouding, van minder versnippering, dan moeten we de woonuitbreidingsgebieden schrappen en ze
omzetten naar landbouw- of natuurgebied. Ook in onze dorpskernen moeten er betere regels worden opgelegd aan nieuwbouwprojecten. We willen in onze centra een kwalitatieve mix tussen wonen, handel en kantoren. Waardevolle gebouwen moeten beter beschermd worden. Willen we bruisende en leefbare dorpskernen, dan moeten we een rem zetten op het opbod aan appartementen en garageboxen en moeten we voluit gaan voor een kwalitatieve mix van wonen, handel en kantoren.

4. Extra zuurstof voor de lokale handelaars

Lokaal winkelen betekent lokale tewerkstelling. Het betekent kortere verplaatsingen en het betekent extra levendigheid in onze dorpen. Daarom wil Groen extra zuurstof voor onze lokale handelaars en handelszaken. We willen onze winkels zo veel mogelijk concentreren in aantrekkelijke, gezellige winkelstraten. Samen met de horeca zorgen zij voor bedrijvigheid en sfeer in onze dorpskernen. Leegstand van winkels willen we tegengaan met een pop-upbeleid. We willen ook een vast aanspreekpunt bij het gemeentebestuur voor handelaars. Iemand die luistert naar de specifieke noden en problemen van handelaars en die hun belangen verdedigt bij het schepencollege.

5. Investeringsplan voor fietsers

Groen wil van Aalter een echte fietsgemeente maken. Het gemeentebestuur heeft hier de laatste jaren te weinig in geïnvesteerd. Waar er wel nieuwe infrastructuur werd aangelegd, werden helaas ook nieuwe zwakke schakels gecreëerd door een gebrek aan visie en expertise. Er is niet alleen werk om nieuwe infrastructuur te voorzien en bestaande zwakke schakels te verbeteren, maar er is op veel plaatsen ook nood aan extra diefstalveilige fietsenstallingen. Ten slotte willen we ook dat Aalter samen met de Vlaamse Waterweg zo snel mogelijk maakt van een fietsbrug over het kanaal ter hoogte van ‘Den Overzet’.

6. Inhaalbeweging voor onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden

Er is jarenlang bespaard op het onderhoud van onze wegen, fiets- en voetpaden. Dat heeft elke weggebruiker in Aalter ondertussen wel gemerkt. Wij willen dat het budget voor het onderhoud van onze wegen wordt opgetrokken om de nodige inhaalbeweging te maken. Deze legislatuur willen we elk jaar minstens 15 km aan gemeentewegen een grondige en duurzame opknapbeurt geven (nieuwe toplaag of heraanleg). De straten waar al de oudste beloftes voor bestaan, die pakken we natuurlijk het eerst aan.

7. Doorgaand zwaar verkeer uit onze dorpskernen

Doorgaand zwaar verkeer legt al vele jaren een zware hypotheek op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van onze dorpskernen. Dit is voor Groen onaanvaardbaar. De laatste jaren zijn enkel halve, ondoordachte maatregelen genomen. Wij willen een plan én harde maatregelen om zwaar verkeer dat geen bestemming heeft in onze dorpskernen definitief te weren. Zo geven we meer ruimte en meer veiligheid aan onze bewoners.

8. Meer betaalbare woningen

Groen wil dat het aanbod aan sociale huurwoningen in Aalter verdubbelt om zo tot op het Vlaams gemiddelde te komen. In elke nieuwe verkaveling, moet een aandeel sociale en betaalbare woningen voorzien worden. De gemeente zal de komende jaren zelf heel wat gronden in bezit hebben die leeg staan of
komen te staan. Denken we aan de muziekacademie en de bibliotheek in Aalter-Centrum, de oude school / bib in Maria-Aalter, het oud klooster in Knesselare … Dit wil zeggen dat de gemeente alle troeven in handen heeft om hier naast andere functies ook betaalbare en sociale woningen te voorzien!

9. Ruimte om te ravotten

Groen wil meer plaats om te spelen en te ravotten. Centraal in elke deelkern moet er plaats zijn om naar hartenlust te spelen en te ravotten. In Bellem maken we eindelijk eens werk van een speelbos. Voor de iets ouderen bouwen we een nieuw skatepark, centraal in Aalter-Centrum en voorzien we een grondige opknapbeurt van de skatetoestellen in Ursel.

10. Steun voor heel wat andere voorstellen

De meerderheid mag op onze steun rekenen voor gratis wifi op pleinen en in openbare gebouwen, een sociale kruidenier, extra laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, het woonproject ‘Aalternatief’ voor mensen met een beperking in de oude bibliotheek van Aalter … Laten we van al die initiatieven zeker werk van maken, maar laten we het daar niet bij houden. We moeten durven investeren in de groene toekomst van onze gemeente!

 

Groenfractie Aalter: Peter Cornelis, Jesse De Meulenaere, Ann Depoortere, Seppe Santens, Mieke Schauvliege, Piet Smessaert, Linde Van Wonterghem, Sarah Verniers

Meer info – [email protected] – 0479 34 40 17