Ook in Ursel gingen we luisteren

28 November 2023

Ook in Ursel gingen we luisteren

Enkele weken terug ging Groen Aalter luisteren bij de inwoners van Ursel.  Hun bezorgdheden vertaalden we in voorstellen, die we op de gemeenteraad van maandag 13 november brachten.

Dit waren onze voorstellen:

  • bijkomende verkeersmaatregelen nemen in de Hendelstraat met het oog op de veiligheid van de vele jonge voetgangers en fietsers in de schoolomgeving, eventueel door drempels, aanleggen van een voetpad of het inrichten van een fietsstraat
  • het dorpszicht rond de pastorij behouden
  • particulieren de kans geven om een zaaltje te huren voor privé-gebruik
  • voorzien in bijkomende aangepaste parkeerplaatsen voor mindervaliden
  • een vlottere en veiligere fietsverbinding realiseren naar Aalter-Centrum door het aanleggen van een fietsbrug
  • zorgen voor een bijkomend speelpleintje/voetbalveld in de buurt van de nieuwe verkavelingen in de Saterstraat en/of Nonnekesweg
  • bij de vervoersregio een vlotte verbinding (bus, vervoer op maat…) bepleiten tussen Ursel en Eeklo
  • een veiligere en vlottere verbinding maken tussen de twee delen van Ursel, van elkaar gescheiden door de Middelweg, door bijkomende verkeersmaatregelen om het verkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.