Groen vraagt lichtplan voor minder lichthinder

10 Februari 2024

Groen vraagt lichtplan voor minder lichthinder

In de gemeenteraad van 5 februari 2024 vroeg raadslid Liesbeth Jodts naar een nieuw lichtplan voor Aalter, dat de lichthinder beperkt.

Liesbeth Jodts stelt vast dat het meest recente lichtplan in Aalter dateert van 2013, en dat er nood is aan een nieuw dynamisch lichtplan voor Aalter.

“Groen Aalter vraagt te investeren in een dynamisch en kwalitatief lichtsysteem dat flexibel te bedienen is in functie van de noden qua (verkeers)veiligheid.  Zo kan men het licht vanaf een bepaald duur doven op weekdagen, maar ook aanzetten op momenten dat er wel behoefte aan is.  Minder verlichten is in elk geval goedkoper en komt de gezondheid van mensen in de omgeving ten goede.  Ook voor de natuur is het beheer van licht, of liever duisternis, van groot belang:

  • in en rond het Drongengoed en andere donkere gebieden op de duisternisbehoeftekaart vragen we de verlichting aan te passen of te doven; hoe donkerder het gebied op die kaart, hoe belangrijker het is om in die gebieden duisternis te bewaren of te herstellen.
  • gezien de aanwezigheid van een grote vleermuiskolonie in de kerktoren Maria-Aalter stellen we voor de kant van de aanvliegroute van de vleermuizen niet te verlichten
  • kunstlicht op onze waterwegen heeft een grote negatieve invloed op het gedrag en migratie van het vissenbestand

Waar er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid, kunnen we alternatieven bekijken zoals kwaliteitsvolle en stevige close-studs met rood licht en goede kwaliteitsvolle reflectoren.                                                              

Het is niet zo dat we in het donker moeten zitten.  Maar bij een verstandig gebruik van licht vaart elke Aalternaar wel én wordt de natuur beschermd.”, aldus Liesbeth.