Aalter-Brug op de kaart

13 Februari 2018

Aalter-Brug op de kaart

Groen zet ook in 2018 de deelgemeenten op de kaart. Na Poeke, Maria-Aalter en Bellem is Aalter-Brug aan de beurt. Groen ging enkele weken geleden in Aalter-Brug de boer op om de mening van de inwoners over hun dorp te vragen. Met deze ideeën ging Groen aan de slag. Met drie voorstellen wil Groen het leven in Aalter-Brug nog aangenamer maken. Groen zal deze voorstellen maandag 12 februari op de gemeenteraad agenderen. Aalter-Brug is een dorp dat sterk in verandering is: oude industrie maakt plaats voor woonprojecten, open ruimte maakt plaats voor nieuwe industrie, er is nog steeds onduidelijkheid over de toekomstplannen voor de Knokkeweg. Groen wil een duurzame toekomst voor Aalter-Brug, waar niet alleen projectontwikkelaars en industriëlen beter van worden, maar ook de inwoners zelf.  

1. Veiliger verkeer

Veilig verkeer is de topprioriteit in Aalter-Brug. De dorpskern is doorsneden door de N44. Deze drukke verkeersas legt een grote hypotheek op de verkeersveilige inrichting van de dorpskern. Vooral voor fietsers en voetgangers ontbreken momenteel nog een aantal belangrijke schakels om veilig verkeer mogelijk te maken.  

Een herinrichting van de Urselweg om een veilige schoolomgeving te creëren

De schoolomgeving in Aalter-Brug is al jaren onveilig door de hoge snelheid van het verkeer dat vanuit Eeklo de N44 op moet. Een bordje zone 30 helpt niet om de snelheid te minderen. Structurele snelheidsremmende maatregelen aan de weg zijn nodig.

 

Het traject Aalter-Brug - station Aalter fietsveilig maken

Een fietsverbinding is maar zo veilig als de zwakste schakel. Op het traject van het station van Aalter naar Aalter-Brug zijn de fietspaden op het einde van de Brugstraat in slechte staat. Bovendien zijn de kruispunten ter hoogte van de Venecolaan-Brugstraat en Brugstraat-N44 heel gevaarlijk voor fietsers. Deze kruispunten moeten veiliger gemaakt worden voor fietsers. Dat kan door bijvoorbeeld aan de Venecolaan lichten te plaatsen.

 

De brug tussen Woestijne en Lakeland ook toegankelijk én veilig maken voor wie er te voet of met de fiets gaat werken

Momenteel wordt een brug over het kanaal gelegd ter hoogte van Woestijne. Groen vraagt om de brug ook toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers. Dat kan perfect veilig georganiseerd worden. Zo kunnen werknemers ook veilig met de fiets of te voet naar het werk.

 

Een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van Oostmolen-Noord - Oostmolen-Veer realiseren. Aansluitend een groene fietsverbinding met het Drongengoed voorzien.

Enkele jaren geleden is de overzet ter hoogte van Oostmolen-Noord - Oostmolen-Veer afgeschaft. Er is toen een brug beloofd. Momenteel zijn daar nog steeds geen concrete plannen voor. Groen stelt voor  om deze fietsbrug ook te realiseren. Voor fietsers van Ursel richting station van Aalter is dat een heel vlotte verbinding.

 

2. Bestaande gebouwen nieuw leven inblazen, extra speel- en ontmoetingsruimte voorzien

 

Inrichting van de buitenschoolse kinderopvang in het gemeentelijk gebouw naast de school in de Urselweg

Het huidige schoolgebouw is te klein, mede omdat dit gebruikt wordt voor de buitenschoolse kinderopvang. Het gemeentebestuur kocht 10 jaar geleden een gebouw naast de school om er een BKO in te richten. Tot op vandaag is dat nog niet gebeurd. Groen wil dat er eindelijk komaf maken met 10 jaar leegstand en stelt voor om de BKO ook effectief wordt ingericht in het gemeentelijk gebouw.

 

De kerk nog meer inzetten voor culturele activiteiten zoals concerten

 

Zowel ten westen als ten oosten van de Knokkeweg extra speel- en ontmoetingsruimte voorzien in de woonwijken

 

3. Inwoners betrekken bij toekomstplannen

Een Aalter-Brugse dorpsraad moet mee kunnen beslissen over de toekomst van de Knokkeweg, maar ook over kleine verbeteringen die het dorp aangenamer kunnen maken.

 

Meer info: Piet Smessaert - [email protected]