Aalter verhoogt taksen voor identiteitskaarten en verblijfstitels

17 Maart 2013

De federale overheid heeft besloten om de taksen op het afleveren van elektronische verblijfsdocumenten en van rijbewijzen te verhogen.  Een gewone identiteitskaart en een verblijfstitel voor vreemdelingen kosten nu 15 euro i.p.v. 12 euro. De gemeente Aalter maakt hiervan gebruik om ook de gemeentelijke taks van 2,5 euro te verhogen naar 5 euro. Daardoor wordt de kostprijs van zo'n elektronisch verblijfsdocument 20 euro in plaats van nu 14,5 euro.Tot 2012 lag de gemeentelijke belasting in Oost-Vlaanderen in 42 van de 65 gemeenten lager dan die in Aalter. 9 gemeenten in Oost-Vlaanderen heffen zelfs helemaal geen taks. We behoorden dus al tot het duurdere derde, en komen nu in de "absolute top" terecht.

Groen vraagt zich af of het afleveren van identiteitsdocumenten, die toch voor iedereen verplicht zijn, niet tot de gewone dienstverlening van een gemeente moet behoren, en stelde die vraag  in de gemeenteraad.

Het antwoord was dat het één van de enige taksen is die Aalter heft, en dat de gemeentelijke taksen op identiteitskaarten ook in andere gemeenten vanaf 2013 de hoogte zullen ingaan.

Toch lijkt het voor Groen dat een dergelijke taks kroostrijke gezinnen het meest treft, en voor minder begoede gezinnen een verhoudingsgewijs grote kost vormt, zeker in het besef dat men om de 5 jaar een nieuwe identiteitskaart dient aan te vragen; voor vreemdelingen is dat vaak nog korter.  Daarom vindt Groen dit een weinig sociale en dus weinig zinvolle taks.

 

meer info: Patrick Bleyenberg[email protected] - 0474 48 55 71