Aalterse kinderopvang tijdens de grote vakantie kan nog verbeterd worden

05 Juli 2007

De zomervakantie staat weer voor de deur. Alle kinderen kregen, via de school, de vakantiekalender met opvangmogelijkheden. Een leuke kalender waar per dag wordt vermeld waar de kinderen terecht kunnen tijdens de vakantie en waarin zowel de speelpleinwerking, de buitenschoolse kinderopvang en de sportkampen werden opgenomen. De vraag naar kwaliteitsvolle kinderopvang in vakantieperiodes is groot. Aalter doet inspanningen om aan die vraag te voldoen. De aangeboden kinderopvang is echter op verschillende punten nog voor verbetering vatbaar:

1. de capaciteit van de aangeboden opvang was aanvankelijk niet voldoende. Tijdens de laatste weken voor de vakantie diende het aanbod nog uitgebreid om de wachtlijsten voor de sportkampen en buitenschoolse kinderopvang weg te werken.
2. in bepaalde periodes zijn er zelfs helemaal geen opvangmogelijkheden. De laatste 3 dagen van de vakantie (29 tot 31 augustus) kunnen kinderen nergens meer terecht, dit terwijl de meeste ouders dan al terug aan het werk zijn. Ook in de week van 23 juli is de opvang te beperkt. Er is die week op geen enkele locatie buitenschoolse kinderopvang, er is alleen een sportkamp voor 10 tot 15-jarigen, de speelpleinwerking is niet toegankelijk voor de jongste kleuters. Zij kunnen die week dus nergens terecht.
3. de aangeboden initiatieven zijn nog teveel geconcentreerd in Aalter-centrum. Voor de buitenschoolse kinderopvang kunnen de kinderen gelukkig ook in Bellem en Lotenhulle terecht. Speelpleinwerking wordt alleen in Aalter-centrum en Bellem georganiseerd. Kinderen uit Maria-Aalter en Aalter-brug vinden geen enkel aanbod in hun gemeente. Jammer, want ervaring leert dat kinderen meestal de voorkeur geven aan kleinschalige initiatieven in een vertrouwde groep. Groen! pleit dan ook voor verdere decentralisatie van de speelpleinwerking en/of buitenschoolse opvang.
4. het inschrijven voor de aangeboden initiatieven werd op 3 verschillende momenten georganiseerd. Inschrijven voor de sportkampen kon op 6 juni, voor de BKO op 13 juni en er was een infovergadering over de speelpleinwerking op 7 juni. Van afstemming is hier geen sprake. De organisatie van de inschrijvingen kan duidelijk beter. Er zijn bovendien geen duidelijke afspraken over het verloop van de inschrijvingen. Gevolg is dat alles heel rommelig verloopt, er is onduidelijkheid bij inschrijvingen,... Een duidelijk en eerlijk reglement is nodig.
5. het aanbod werd samengesteld door de gemeentelijke diensten, in samenspraak met jongeren (voor speelpleinwerking). Kinderen en ouders hebben ook recht op een stem in dit verhaal.

Daarom vraagt Groen!:

1. Op korte termijn, voor de zomer van 2007:
- buitenschoolse kinderopvang te voorzien op woensdag 29/8, donderdag 30/8 en vrijdag 31/8

2. Op lange termijn, voor de zomer van 2008 en later:
- na de vakantie een grondige evaluatie door te voeren met alle partijen (gemeentelijke diensten, kinderen, jongeren, ouders) over alle initiatieven heen. Een betere afstemming van de verschillende initiatieven en een betere inschatting van de vraag is noodzakelijk.
- de speelpleinwerking en de buitenschoolse opvang verder te decentraliseren zodat het aanbod in de deelgemeenten verruimd wordt. Ook in Maria-Aalter moet er een aanbod zijn.
- aanbod voor alle dagen van de vakantie te garanderen. Ook de laatste dagen van de vakantie.
- onderzoeken of het aanbod aan kampen verder uitgebreid kan worden (met uitbreiding naar andere thema's bijv. teken- of muziekkampen, met uitbreiding naar andere partners bijv. sportverenigingen). Kampen kunnen het aanbod aanvullen en ondersteunen, maar mogen niet vervangend werken voor het gebrek aan aanbod.
- de inschrijving voor alle initiatieven op één moment te organiseren. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan één voorlichtingsmoment. Deze inschrijving wordt buiten de kantooruren georganiseerd. Een inschrijvingsreglement dient uitgewerkt te worden.

Meer info: Marleen Defruyt, gemeenteraadslid - [email protected]