Budget 2018: Veel bling bling, weinig duurzame investeringen

24 December 2017

Op de gemeenteraad van 19 december wordt het budget van 2018 voorgesteld. Het wordt meteen duidelijk dat 2018 een verkiezingsjaar is: enkele zotte kosten voor de uiterlijke schijn, te weinig echte toekomstgerichte investeringen in functie van het algemeen belang. Zotte kosten voor prestigeprojecten? Dat het in 2018 verkiezingen zijn, zien we vooral aan

een aantal zotte kosten om in de schijnwerpers te lopen. Het reuzenrad komt terug en de BinckBanck Tour (vroeg Eneco Tour) zal opnieuw de revue passeren. Goed voor 110 000 euro. Zotte kosten gaan ook naar trajectcontrole op plekken waar we er niet in slagen om veilige weginrichting te realiseren, bijvoorbeeld in de schoolomgeving van Maria-Aalter of in de Weibroekdreef. Ten slotte worden we in het gemeentehuis voortaan ontvangen door een (dure) robot, in plaats van een warm onthaal door mensen.

Ondertussen is het politiekantoor in de Stationsstraat aangekocht door de gemeente van de familie De Crem - De Meyer. De kost voor de verbouwing is echter niet ingeschreven... Opvallend, zeker omdat we er over de bestemming van het gebouw nog veel onduidelijkheid leeft. Kortom, deze dure, moeilijk te motiveren investering blijkt nu al  niet zo nuttig te zijn.

Ten koste van belangrijke investeringen in verkeersveiligheid, duurzame energie,?

De geplande investeringen in een veilige schoolomgeving in Maria-Aalter en Aalter-Brug worden geschrapt. Maar ook een veilige fietsverbinding Vaart Noord, de renovatie van de Tervennelaan en de heraanleg van de Poekedorpstraat worden geschrapt. Er werd ook terug bespaard op het structureel onderhoud van de wegen en fietspaden. Hier is er nochtans dringend nood aan in Aalter. De kwaliteit van veel wegen en fietspaden is echt ondermaats!

Opvallend is ook de totale afwezigheid van enige ambitie rond duurzaamheid. Bij het begin van de legislatuur werd met grote trom aangekondigd dat CD&V/N-VA het burgemeestersconvenant zou ondertekenen. Tot nu toe tekende Aalter niet, hiermee is ze zowat de enige gemeente in het Meetjesland die dat niet deed. In de begroting werd nu ook de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis geschrapt.

Eerst retributies verhogen en later de personenbelasting verlagen?

De CD&V/N-VA schrijft de aangekondigde belastingverlaging in op het einde van de legislatuur. Wat ze wel vergeten te vermelden is, dat er in het begin van de legislatuur extra inkomsten uit verhoogde retributies zijn ingeschreven. En dat de aanslagvoet uit opcentiemen onroerende voorheffing veel hoger is dan bij een vergelijkbare gemeente. Wat de CD&V/N-VA aan de ene kant teruggeeft aan de inwoners via een lastenverlaging, krijgt ze terug met een hogere dan gemiddelde aanslagvoet op onroerende voorheffing en een verhoging van de retributies. Dat lijkt boerenbedrog?

 

Het is duidelijk. De CD&V/N-VA neemt de vlucht voorwaarts en kiest voor enkele blikvangers in een verkiezingsjaar. Ondertussen wordt bespaard op dagelijkse werking en op minder zichtbare projecten die bijvoorbeeld inzetten op de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker.

 

Meer info: [email protected]  - 0479 34 40 17