CD&V stemt tegen veilige fietspaden!

10 December 2010

Het ontwerp van de wegeniswerken voor de Steenweg op Deinze en de Heirstraat is al enkele malen aan bod gekomen in de gemeenteraad. Na enkele opmerkingen van de inwoners van Lotenhulle en na tussenkomsten van Groen! tijdens de gemeenteraad werden al enkele kleine aanpassingen gemaakt in de plannen. Zo worden nu extra zebrapaden voorzien ter hoogte van de Lokouter en de Lomolenstraat. Groen! Aalter is echter van mening dat in het ontwerp nog steeds te weinig rekening gehouden is met de veiligheid voor fietsers. Daarom stelden we tijdens de gmeenteraad twee concrete aanpassingen voor die het comfort en de veiligheid voor fietsers gevoelig zouden kunnen verbeteren. De Steenweg op Deinze en de Heirstraat blijven in de plannen voorrangswegen, behalve op het verkeersplateau ter hoogte van Lodorp en de Nevelestraat. In het Vademecum Fietsvoorzieningen, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt geadviseerd om fietsers op een fietspad langs een voorrangsweg voorrang te geven op alle andere weggebruikers. Momenteel is er slechts op sommige kruisingen in het ontwerp een doorlopend fietspad. Op andere plaatsen stopt het fietspad aan de kruising en moeten fietsers dus voorrang verlenen aan andere weggebruikers. Een doorlopend fietspad voorzien waar de Steenweg op Deinze en de Heirstraat een voorrangsweg vormen zou evident zijn en het zou de verkeerssituatie aanzienlijk vereenvoudigen.2) Overgang fietspad naar rijbaan

 

 

Op het verkeersplateau ter hoogte van Lodorp en de Nevelestraat is de openbare weg te smal om een gecombineerd voet-/fietspad te voorzien. Daardoor moeten fietsers er op de rijbaan. Het Vademecum Fietsvoorzieningen adviseert voor de overgang tussen een fietspad en gemengd verkeer het volgende: "Bij de detaillering van deze overgangen moet vermeden worden dat fietsers onverwacht en zonder rugdekking de rijweg opgestuurd worden." Momenteel is de weginrichting niet aangepast aan de overgang tussen het gecombineerde voet-/fietspad en gemengd verkeer. Het zou de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers ten goede komen om dit wel te doen.

De CD&V stemde naar gewoonte - als enige partij - tegen dit voorstel van Groen! Wij vinden het erg jammer dat de CD&V deze evidente en eenvoudige voorstellen niet serieus neemt en blijkbaar liever vasthoudt aan het politieke spelletje om tegen elk voorstel te stemmen dat niet uit het eigen kamp komt...