De Groene Pluim 2009

04 Februari 2009

Voor het eerst in de Aalterse Groene geschiedenis reiken we een Groene Pluim uit. De Groene Pluim gaat naar mensen, organisaties of bedrijven die zich verdienstelijk ingezet hebben voor een meer duurzame en sociale omgeving. Onze keuze viel dit jaar het voor , want dit bedrijf staat symbool voor een aantal duurzame keuzes. Keuzes waar wij als groenen ten volle achter staan en ook voor pleiten in onze

landbouwbedrijf Bachten 't Kloosterhof van Guy Mouton en Lieve Verdonck in BellemGroene New Deal. Vijf redenen om te kiezen voor dit landbouwbedrijf.

Een groene pluim voor meer natuur op het landbouwbedrijf
Dit bedrijf maakt duidelijk dat kiezen voor landbouw zonder natuur niet nodig is. Je kan perfect kiezen voor landbouw met natuur. Je vindt er tal van kleine landschapselementen, die door Guy beheerd worden, die bijdragen tot meer natuur. Zo vind je er een boederijpoel. Guy beheert ook tal van knotbomenrijen die zijn weilanden omzomen.

Een groene pluim voor alternatieve energie op het landbouwbedrijf
Guy en Lieve legden 200 m² zonnepanelen. Deze panelen liggen aan de zuidelijke kant van de 55m lange schuur. In totaal zijn er 130 panelen. Hiermee wekken ze 2/3 van hun energiebehoefte op.

Een groene pluim voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering
Guy opteert maximaal voor gesloten bedrijf. Dat wil zeggen dat alle voeders voor de dieren op het bedrijf worden geteeld (ook de eiwitvoorziening, onder meer door klavers). Dat is op zich al heel milieuvriendeljk. Geen aanvoer van soja uit zuid-amerika, waarvoor tropisch bos moet wijken dus.

Een groene pluim voor minder voedselkilometers
Lieve verkoopt seizoensgebonden hoeve- en streekproducten in haar hoevewinkel. Dit beperkt het transport van voedsel. Zo zorgen Lieve en Guy voor een beperking van de CO2-uitstoot. Seizoensgebonden groenten zijn niet allen smakelijker. Ze zorgen ook voor minder energieverbruik tijdens de productie, wat dan weer goed is voor het milieu.

Een groene pluim om kinderen terug bij landbouw te betrekken
Kinderen, vooral kinderen uit de stad, zijn de link met onze voedselproductie en dus met de aarde kwijt. Het is belangrijk om te investeren in deze link. Bachten 't Kloosterhof biedt een heel gamma aan activiteiten aan om kinderen terug in contact te brengen met de boerderij en de natuur op deze boerderij.

Een groene pluim omdat er aandacht is voor iedereen, ook voor mensen met beperkingen
De boerderij richt zich niet alleen naar scholen. Iedereen met een interesse voor de boerderij is welkom. Fietsers, wandelaar, feestvierders? dat is evident. Maar ook voor mensen met beperkingen is een uitgewerkt programma voorzien. Deze aanpak getuigt van een sociale en warme aanpak.

Een groene pluim voor een landbouwbedrijf
In tegenstelling tot wat velen denken, verdedigen milieubeschermers en landbouwers heel vaak gemeenschappelijke belangen. Beiden ijveren we voor het maximaal behoud van de open ruimte. Open ruimte voor landbouw, voor natuur, voor landbouw met natuur en voor natuur met landbouw, alle vormen zijn mogelijk. Het behouden van de open ruimte is een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De druk is groot voor steeds meer industrie ( denk maar aan Woestijne) en steeds meer uitbreiding van de bewoning buiten de kernen (denk maar aan Houtem). Het Kloosterhof is een voorbeeld van een landbouwbedrijf dat werk maakt van het behoud van de open ruimte, een voorbeeld voor het landelijke en groene Aalter. Het doet inspanningen om zich te integreren in de omgeving. Laat ons de handen in elkaar slaan om te zorgen dat het groene en landelijke Aalter, landelijk en groen blijft.

De groene pluim
De groene pluim is van de hand van twee Aalterse kunstenaars. Een eerste werk is een symbolische groene pluim van de hand van Kathleen Adam. Het tweede werk is een foto van een prachtige locatie in Bellem dat symbool staat voor natuur en cultuur. Een gebied dat iedere Aalternaar nauw aan het hart ligt en waar waar men over spreekt in heel Vlaanderen de Kraenepoel. Deze foto is van de hand van Filip Santens.

Wij wensen jullie vanuit Groen! veel succes met jullie bedrijf en hopen jullie in de toekomst nog veel te ontmoeten op jullie bedrijf, maar ook daarbuiten.

Bachten 't Kloosterhof is een actief landbouwbedrijf waar melkvee, aardappelen, groenten & aardbeien door boer Guy en boerin Lieve onder de loep genomen worden. In het winkeltje, erkend verkooppunt van hoeveproducten, kan je getuigen van wat de boerderij seizoensgebonden te bieden heeft.

Bachten ' Kloosterhof
Familie Mouton
Zwangerhullestraat 26
9881 Bellem