Digitaalter: het eeuwige proefproject

30 December 2007

meer tijd en moeite in aankondiging van het project dan in uitwerking ervan... In april 2006, meer dan anderhalf jaar geleden, werd het project Digitaalter gelanceerd. De berichtgeving over het project was veelbelovend: voortaan moest het via een e-loket mogelijk zijn om tickets te bestellen voor culturele evenementen, een sportterrein aan te vragen of boeken te reserveren in de bib. Aalter zou de eerste digitale gemeente van ons land worden en een van de eerste in Europa. We hebben een uiterst gebruiksonvriendelijke website gekregen en van een "digitaal gemeentehuis" is momenteel geen enkele sprake.

Als we vandaag de balans opmaken, dan kunnen we alleen maar vaststellen dat er meer tijd en moeite gekropen is in het aankondigen van het project dan in het uitwerken ervan.

Het gemeentebestuur heeft zich altijd verscholen achter de holle uitspraak dat Digitaalter een proefproject is dat nog moet groeien. Anderhalf jaar later zien we echter nog steeds geen verbetering. Recent beoordeelde Indivov (www.indigov.be) de websites van 327 steden en gemeenten. Aalter haalde het niet tot in de top 140 en werd ondergebracht onder de categorie "doorsnee", vergezeld van andere gemeentes die "prioritair werk moeten maken van een eLoket". Tot zover de Belgische primeur van het virtueel gemeentehuis? Dat een middelgrote gemeente wel degelijk een goed uitgebouwde website kan ontwikkelen bewees de gemeente Zwijndrecht, die met evenveel inwoners als Aalter de tweede plaats haalde in de ranking van Indigov. We zien in het gemeentebudget en de beleidsnota voor 2008 dat ook volgend jaar geen extra inspanning gedaan zal worden om van Digitaalter meer dan een verkoopspraatje te maken. Nochtans blijkt uit de verschillende beleidsplannen (sport, cultuur, jeugd,?) dat het Aalterse gemeentebestuur momenteel een ronduit slechte communicator is. De gemeentelijke website wordt telkens opnieuw genoemd belangrijkste kanaal om het informeren van en communiceren met de burger te bevorderen. Groen! Aalter volgt de visie van de beleidsplannen en vraagt om een grondige evaluatie en bijsturing van dit project. Dat dit in tijden van snelle veranderingen in de ICT-wereld een dringende zaak is, spreekt vanzelf.