Echte oplossing gevraagd voor kruispunt Kruisstraat - Brouwerijstraat

02 Oktober 2009

Het kruispunt Kruisstraat-Brouwerijstraat is momenteel heel gevaarlijk. In het voorjaar van 2009 gebeurde er een dodelijk ongeval met een fietser. Daarnaast waren er al een resem kleinere ontgelukken ter hoogte van dit kruispunt. Het kruispunt is nagenoeg onzichtbaar en de Brouwerijstraat nodigt uit om snel te rijden. Het kruispunt wordt door heel wat kinderen die naar en van het sportpark fietsen gebruikt. In juni 2009 beloofde de CD&V het kruispunt beter in te richten. Dit werd vertaald in het schilderen van een groene strook ter hoogte van het kruispunt. Een maat voor niets. Deze aanduiding is absoluut onvoldoende om de verkeersveiligheid te verhogen. Ook het kruispunt ter hoogte van de Staalputstraat en Brouwerijstraat is niet zo veilig. Beide kruispunten zijn vooral niet veilig omdat er te snel gereden wordt in de Brouwerijstraat. Veel chauffeurs ervaren de Brouwerijstraat als een verbindingsweg (naar Maria-Aalter) en niet als een centrumstraat die ook belangrijk is voor (kruisende) fietsers. Bovendien zijn de kruispunten niet duidelijk. Veel chauffeurs respecteren dan ook de voorrangregels niet.Groen! stelt daarom voor om de Brouwerijstraat tussen kruispunt Lindestraat en kruispunt Stratem volledig her in te richten. Dit kan door een aantal asverschuivingen te realiseren (bvb. door bloembakken afwisselen links en rechts te plaatsen). Hiermee kan de snelheid van de auto's geremd worden. Een lagere snelheid is essentieel om zware ongelukken met zwakke weggebruikers te voorkomen. Onderzoek wijst uit dat 5% van de voetgangers die door een voertuig met een snelheid van 30km/u wordt aangereden, overlijdt. Bij een snelheid van 50 km/u bedraagt het dodenaantal 45% en dit stijgt tot 85% als het voertuig 65 km/u rijdt.

Ter hoogte van het kruispunt zouden wegversmallingen gerealiseerd kunnen worden om de kruispunten te accentueren. Om zichtbaarheid ter hoogte van het kruispunt te verhogen stellen we ook voor een beperkt aantal bomen te verwijderen. De bomen staan hier te dicht bij het kruispunt zodat er een probleem van voldoende zichtbaarheid ontstaat.

Groen! vraagt dringend werk te maken van deze inrichting want elk ongeval is er één te veel.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]