Een fietsbrug voor Oostmolen

15 Juli 2018

Een fietsbrug voor Oostmolen

Op zondag 15 juli 2018 voerde Groen actie voor een fietsbrug aan het kanaal kanaal ter hoogte van 'Den Overzet'. Met bootjes voeren de Groen-kandidaten van Oostmolen-Zuid naar Oostmolen-Noord, de kortste weg om café Den Overzet te bereiken. We plaatsten ook wegwijzers voor fietsers om het verschil te tonen tussen de route met en zonder fietsbrug. Met deze actie willen we ervoor ijveren dat de fietsbrug over het kanaal er zo snel mogelijk komt. Met die brug worden kortere fietsverbindingen gecreëerd tussen Ursel en bijvoorbeeld Campina, het station, de middelbare scholen in Aalter, maar ook tussen Aalter en het Drongengoed of het gezellige dorpsplein van Ursel. Minstens even belangrijk: de route is ook veel veiliger en aangenamer dan de brug over het kanaal en het kruispunt Knokkeweg-Brugstraat te moeten nemen. Als we willen dat meer mensen de fiets nemen voor hun dagelijkse verplaatsingen, moeten we kiezen voor korte, comfortabele en veilige fietsverbindingen. De fietsbrug aan Oostmolen is hier een essentiële schakel in. Door de brug te bouwen, herstellen we een verbinding over het kanaal die er al sinds de 17de eeuw was, maar tien jaar geleden plots verdween. Groen wil dat Aalter i.s.m. de Vlaamse Waterweg de brug tijdens de volgende legislatuur effectief bouwt en hiervoor zelf ook middelen in haar budget inschrijft. 

Vroegere overzet wordt fietsbrug

Toen in 2008 de overzet werd afgeschaft door het gemeentebestuur, werd een fietsbrug beloofd. Al sinds de 17de eeuw was er aan Den Overzet een veerpont die reizigers over het kanaal zette. Het was trouwens een van de weinige veerponten van de streek. Vele schoolkinderen van Ursel, maar ook werknemers van Bekaert of Campina namen dagelijks de overzet. Door de overzet af te schaffen, stonden deze fietsers letterlijk ‘aan de (water)kant’. Groen wil dat ter hoogte van de Overzet een fietsbrug wordt aangelegd. Zo herstellen we een door fietsers veel gebruikte historische verbinding.

In de eerste plaats bruggen bouwen voor fietsers

Intussen is er wel veel geïnvesteerd in een brug voor vrachtwagens en autoverkeer over het kanaal ter hoogte van Woestijne, waarvan fietsers geen gebruik mogen maken. Sinds 2014 werden zelfs de jaagpaden langs het kanaal onderbroken ter hoogte van de nieuwe brug. Die maakten deel uit van van het langeafstandsfietspad tussen Brugge en Gent. Fietsen langs het kanaal ter hoogte van Aalter is dus niet meer mogelijk. Zelfs met de bouw van deze brug was deze knip niet nodig. Door de bouw van een fietsbrug worden nieuwe, aangename fietsroutes mogelijk.

Kortste weg tussen Aalter en Ursel

Fietsers die nu aan het kanaal komen en van Aalter richting Ursel willen of omgekeerd, moeten door de afschaffing van het veerpont verder om rijden. Door de fietsbrug korten we het dagelijks fietstraject voor scholieren, werknemers van de industrieterreinen en pendelaars naar het station in. Met een fietsbrug wordt het voor Aalternaren ook aantrekkelijk om met de fiets de gezellige dorpskern van Ursel en het Drongengoed te verkennen.

Iedereen wint

Meer fietsers = minder auto’s onderweg. Een win voor de verkeersdoorstroming en een win voor de leefbaarheid van de Aalterse dorpen. Meer mensen aan het fietsen zetten lukt pas al je veilige, comfortabele en snelle routes voorziet. De fietsbrug draagt hiertoe bij.

Niet beloven, maar bouwen

De fietsbrug is al 10 jaar geleden beloofd. Groen vindt dat we niet moeten beloven maar bouwen. Het bestuur verschuilt zich achter de Vlaamse Waterweg om niets te doen. Groen vindt dat het gemeentebestuur zelf initiatieven moet nemen om de brug te realiseren. Zo kan Aalter zelf een ontwerper voor de brug aanstellen om de brug te realiseren om het dossier op gang te trekken. Een deel van de middelen van de schuldenlastverlaging (15 miljoen euro) die we ontvangen ten gevolge van de fusie, kan hier perfect voor ingezet worden. Dit moet bij het begin van de nieuwe legislatuur opgenomen worden.