Een leefbaar Aater-Brug én windmolens - het kan

04 Juli 2014

Groen Aalter pleit voor windmolens op locaties die daarvoor geschikt zijn. Want windenergie zorgt voor betaalbare en milieuvriendelijke energie en is essentieel om onze energievoorraad op peil te houden. Wij steunen de plannen van de provincie om 5 windmolens ter hoogte van Lakeland en Woestijne in te planten op voorwaarde dat de leefbaarheid van Aalter-Brug niet bedreigd wordt. Daarom diende Groen Aalter een bezwaar in waarin de partij nog extra maatregelen vraagt om die leefbaarheid te garanderen. Groen hekelt de negatieve houding van de CD&V/N-VA. Door de plannen af te schieten, laat je de kans liggen om bij te sturen en de best mogelijke inplanting af te dwingen. Dit plan regelt waar er molens kunnen komen, maar ook waar er geen molens kunnen komen. Komt het PRUP er niet, dan kunnen windmolens op nog veel meer plaatsen in Aalter ingeplant worden en wordt de leefbaarheid misschien wel echt bedreigd.  Op 23 juni werd het openbaar onderzoek n.a.v. de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) "Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst" afgesloten. In dit PRUP wordt een zone in de industriegebieden Woestijne-Lakeland afgebakend waar er 5 tot 7 windmolens kunnen ingeplant worden. De keuze van de mogelijke inplantingsplaatsen is gebaseerd op onderzoek naar windrijke zones, landschappelijke, ecologische en criteria ifv de leefbaarheid. Het is ook de bedoeling om aan te geven waar er zeker geen molens kunnen komen. Met dit PRUP wil de provincie de inplanting van grote molens op de aanvaardbare inplantingsplaats stimuleren en de wildgroei aan grootschalige windmolens beperken. Waar de molens dan precies in de afgebakende zone komen, moet nog bepaald worden en wordt via een stedenbouwkundige vergunning geregeld. Zonder PRUP kunnen er op veel meer locaties windmolens komen in Aalter.

Vanuit Groen Aalter hebben we er altijd voor gepleit om ook in Aalter kansen te geven aan windmolens op locaties die hiervoor geschikt zijn. Windenergie zorgt voor betaalbare en milieuvriendelijke energie en is essentieel om onze energievoorraad op peil te houden. Het voorstel van de provincie om te opteren voor de industrieterreinen lijkt ons logisch. We willen deze plannen dan ook steunen op voorwaarde dat de leefbaarheid in Aalter-Brug niet bedreigd wordt.

Er worden heel wat vragen gesteld over de gevolgen op de leefbaarheid voor de inwoners van Aalter-Brug. Groen heeft begrip voor de zorgen van die inwoners. Groen nam deze vragen ernstig en ging op zoek naar oplossingen.

  • Voor slagschaduw heeft Vlaanderen heel strenge regels. Zo mag er jaarlijks maar 8 uur slagschaduw geproduceerd worden, met een maximum van 30 min per dag.
  • Ook de geluidsnormen zijn erg streng. In woongebied mogen de molens niet meer dan 39dB(A) 's avonds en 's nachts en 44dB(A) overdag produceren en op een  afstand van 500 m van industriegebied is dat 's avonds en 's nachts 43dB(A). Wij zullen bijkomend aan deze strenge norm, n.a.v. het openbaar onderzoek vragen om de meest geluidsarme types bindend op te leggen. Ter vergelijking: naast de Knokkeweg worden nu al waarden gemeten van 72 dB (A), een stijging met 3 dB betekent een verdubbeling van de geluidsdruk.
  • Daarnaast wordt gesuggereerd dat het plaatsen van deze molens een hypotheek zal leggen op de industriële ontwikkeling van Woestijne en Lakeland. Dat is niet correct. In het plan wordt een maximale hoogte van 30m opgelegd voor nieuw op te trekken gebouwen in de zone voor windmolens. Momenteel is er maar één gebouw hoger, namelijk het nieuwe gebouw van Campina is 37m. Een grote impact heeft deze regel niet. Maar experts stellen ook dat deze norm niet zo belangrijk is wanneer het aantal hoge gebouw beperkt blijft. Het lijkt ons weinig realistisch dat er zeer veel dergelijke hoge gebouwen op het industriegebied ingeplant zullen worden. De regel lijkt ons dan ook overbodig. We vragen om deze regel aan te passen.

 

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17