Een meerjarenplan en budget vol mysteries

09 Januari 2016

Halfweg de legislatuur heeft CD&V/N-VA Aalter haar balans opgemaakt. Het tot nu toe zeer pover meerjarenplan werd 'opgesmukt' met enkele investeringen en werd voorgelegd op de gemeenteraad van 14 december 2015. Oorspronkelijk waren er ongeveer voor 11 miljoen aan investeringen voorzien in het meerjarenplan; dit wordt nu opgetrokken naar 40 miljoen. Er wordt een aantal investeringen in fietsverbindingen, speeltoestellen en sportinfrastructuur ingeschreven. Dit zijn broodnodige investeringen om te komen tot een leefbaarder en verkeersveiliger Aalter. Maar daarnaast worden er vooral mysterieuze aan- en verkopen voorzien waardoor het meerjarenplan van de gemeente Aalter meer lijkt op de boekhouding van een slecht vastgoedkantoor dan op het meerjarenplan van een gemeente.   

Naar een leefbaarder en verkeersveiliger Aalter

De meerderheid heeft hier en daar wat opgestoken van de voorstellen die Groen Aalter de afgelopen drie jaar tijdens de gemeenteraad naar voor bracht. Er zal dus meer geïnvesteerd worden in een veiligere omgeving, in speeltoestellen voor kinderen en in betere sportinfrastructuur.

  • Er wordt meer budget voor speeltoestellen voorzien. Dat is vooral om de bestaande plekken (eindelijk) veiliger te maken en fatsoenlijk in te richten. Om nieuwe speelterreinen in te richten is echter onvoldoende budget voorzien.
  • Er worden extra investeringen voorzien voor de voetbalkantines in de deelgemeenten. De gebouwen in Bellem, Maria- Aalter en Lotenhulle worden eindelijk onder handen genomen. Deze investeringen waren broodnodig en komen dus niets te vroeg.
  • CD&V/N-VA maakt een kleine inhaalbeweging qua investeringen in enkele fietspaden en de heraanleg van enkele wegen. Het fietspad naar Bellem zou er (eindelijk) moeten komen, er zijn aanpassingen aan de Weibroekdreef voorzien en de fietsverbinding tussen Vaart-Noord en Oostmolen-Noord zou er ook moeten komen. Er worden ook extra middelen ingeschreven voor het buitengewoon onderhoud van de wegen en ook de heraanleg van de Poekedorpstraat is voorzien. Deze investeringen zijn zeker nodig als je de toestand van sommige wegen en fietssuggestiestroken ziet.  

 

'Vastgoedkantoor CD&V/N-VA  Aalter'  maakt een ongeloofwaardige meerjarenplanning op

In het aangepaste meerjarenplan worden heel wat aan- en verkopen  van gemeentelijke gebouwen voorzien.

  • Het kunstencentrum aan de Smedenpoort wordt ingeschreven voor een bedrag van 5 miljoen euro. In het verleden werd een bedrag van 10 miljoen euro naar voor geschoven. Hoe het bedrag van 5 miljoen tot stand kwam en wat we voor dit bedrag zullen krijgen blijft echter een groot mysterie. Bovendien wil de CD&V/N-VA de huidige bibliotheek en de muziekacademie aan een spotprijsje verkopen. De raming spreekt van een eenheidsprijs van 250€/m² terwijl ze aan de Warande het onderste uit de kan halen en  485€/m² vragen. Is er een verband tussen de te lage prijs voor de muziekacademie en de bib en de muziekacademie aan de Smedenpoort?  Spelen hier andere motieven? Eén ding is duidelijk, hier is sprake van twee maten en twee gewichten?
  • De meerderheid schrijft een budget in voor de aankoop en verbouwing van het huidige politiegebouw ter waarde van 3,1 miljoen euro. Nergens wordt echter een uitleg gegeven waarom net voor dit gebouw wordt gekozen. Er zijn nochtans heel wat redenen te bedenken om niet voor dit gebouw te kiezen: Heeft  de politie wel degelijk 3 verdiepingen nodig? En hoe zit het met uitbreidingen van de politiezone? Is het uitrukken ter hoogte van een school wel zo veilig? Is de Europalaan niet een meer logische locatie voor de politie? We blijven ons afvragen met welk voorstel de eigenaar van het gebouw de CD&V/N-VA heeft kunnen overhalen om deze beslissing te nemen.
  • En er worden verbouwingen aan het gemeentehuis gepland goed voor 648.000 euro om het OCMW deftig te huisvesten.

 

Deze meerjarenplanning belooft een nieuw gebouw voor de bibliotheek, de muziekacademie en het OCMW én er wordt een accommodatie van politie aangekocht en gerenoveerd. Maar de gemaakte keuzes worden niet gemotiveerd. De Aalterse belastingbetaler betaalt natuurlijk het gelag. 50 jaar absolute meerderheid zorgt er voor dat de CD&V/N-VA steeds meer ingrijpende, dure en mysterieuze beslissingen neemt waarvan het algemeen belang niet duidelijk is. Wij dagen de meerderheid uit om het onverklaarbare te verklaren.  

 

Meer info - [email protected] - 0479 34 40 17