GAS-boetes vanaf 1 januari 2014 ook voor 14-jarigen

02 Februari 2014

Groen heeft het al langer moeilijk met het principe van de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-boetes.  Het principe van de scheiding van de machten wordt ermee op een gevaarlijke manier doorkruist.  Bovendien zijn veel elementen van de GAS-reglementen overdreven reacties op wat nauwelijks als overlast kan worden aangezien. Desondanks probeert ons gemeentebestuur verder de beste leerling van de klas te zijn voor de toepassing van de GAS-boetes. Zo wordt de maximumboete voortaan verhoogd tot 250 euro en is zelfs vooraleer een uitspraak ten gronde is gebeurd een minimumboete van 60 euro van toepassing.Maar vooral, 

als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen, al zeker buiten de stedelijke agglomeraties, koos het gemeentebestuur er voor deze reglementering vanaf 1 januari 2014 ook op jongeren vanaf 14 jaar toe te passen. Of de overlast zo hoog is om deze in alle media en op vele fora gecontesteerde uitbreiding in te voeren is zeer de vraag. Er is wel de invoering van een voorafgaandelijke waarschuwing in de regeling opgenomen, en de melding aan de ouders, maar het blijft een instrument dat ge- en misbruikt kan worden door overijverige ambtenaren en/of gezagsdragers.

Het is ook vaak schieten met een kanon op een mug. Dat het gemeentebestuur het advies van de jeugdraad niet volgde om minimale aanpassingen aan de regelgeving aan te brengen is te gek voor woorden. Het reglement, dat de burgemeester "minimaal" noemt telde al 8 bladzijden opsomming van allerlei inbreuken, en werd nu zelfs uitgebreid. Het gevolg is dat, zoals in vele andere gemeenten wellicht, de meeste Aalternaren geen benul hebben waarvoor ze een GAS-boete kunnen krijgen in hun eigen gemeente. Laat staan of ze weten wat in andere gemeenten wel of niet kan. Als illustratie voor de geringe legitimiteit van de GAS-regelgeving in onze rechtsstaat kan dit tellen.

Meer info: Patrick Bleyenberg -[email protected] - 0474 48 55 71