Geef de ruimte terug aan kinderen, richt woonerven in waar mogelijk

30 Mei 2013

Geef de ruimte terug aan kinderen, richt woonerven in waar mogelijk

De zomer staat voor de deur. Het is terug speelstratentijd. Speelstraten stimuleren kinderen om tijdens de vakantie op straat te spelen. Groen stelt voor dat kinderen het hele jaar door op straat kunnen spelen door woonerven in te richten waar mogelijk.  En wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen. Een woonerf is een afgebakende zone waar kinderen vrij kunnen spelen over de hele breedte van de weg. Er kan maar maximaal 20 km/u gereden worden. Parkeren kan enkel op de aangeduide zones. In de eerste plaats komen de speelstraten zonder doorgaand verkeer zoals de Riethulstraat, de Staalputstraat, de Conincksgoed,? in aanmerking om onmiddellijk aan te duiden als woonerf. Ook bestaande oudere wijken zoals de Hoge Kouter kunnen omgebouwd worden als woonerf. En nieuwe verkavelingen worden best ook onmiddellijk ingericht als woonerf. Zo creëer je een aangename woonomgeving voor kinderen en stimuleer je dat kinderen buiten spelen. Goed voor de kinderen dus en een extra aantrekkingspool voor jonge gezinnen.  Voor de 12e keer kunnen inwoners van Aalter van hun straat een speelstraat maken. Kinderen kunnen ook tijdens de paas- en zomervakantie veilig spelen op straat.

Wil een buurt of wijk in aanmerking komen voor een speelstraat, dan kan een inwoner van deze buurt een aanvraag indienen. Hij/zij wordt peter of meter van deze wijk. De politie onderzoekt de aanvraag en beoordeelt of het inrichten van een speelstraat mogelijk is. Is het antwoord positief dan ontvangt de peter/meter  een handtekeningenlijst om de toestemming van alle inwoners te vragen. Als het merendeel van de inwoners akkoord is, wordt de speelstraat ingericht en levert het bestuur een nadarhekken met aanduiding speelstraat bij de start van de vakantie. De meter/peter organiseert met een aantal inwoners dat de nadar dagelijks tussen 8u en 20u wordt opgesteld.

In de praktijk merken we echter dat kinderen vooral buiten spelen bij mooi weer, of het nu vakantie is of niet. Vaak spelen kinderen meer op straat vlak voor het zomerverlof dan tijdens het zomerverlof. Jammer genoeg is de speelstraat dan nog niet ingericht. In het zomerverlof ligt de speelstraat er soms verlaten bij, zeker in de periode van het bouwverlof, omdat kinderen dan vaak op kamp of op reis zijn.

Speelstraten zijn een positief initiatief, maar in een aantal straten kunnen we nog een stapje verder gaan in het opbouwen van een kindvriendelijke omgeving door ze het hele jaar door bespeelbaar te maken voor kinderen.  Dit kan door straten in te richten en aan te duiden als woonerf.

 

Woonerven het hele jaar door en voor iedereen

In een woonerf mogen kinderen de ganse breedte van de weg spelen. Voetgangers en zeker kinderen mogen niet gehinderd worden. De maximumsnelheid is 20 km/u. Parkeren kan op de aangeduide plaatsen.

Door meer woonerven in te richten, geven we de kinderen meer ruimte om te spelen. Dat is heel belangrijk want uit tal van onderzoeken blijkt dat kinderen steeds meer te kampen hebben met zwaarlijvigheid door gebrek aan publieke speelruimte.

En wat is goed is voor kinderen, is goed voor iedereen, dus ook voor onze senioren. Dat betekent dat ook wijken waar minder kinderen wonen, in aanmerking komen. 

Woonerven zijn een meerwaarde in woonwijken zonder doorgaand verkeer. Waar er doorgaand verkeer is, heeft het inrichten van woonerven geen zin.

Groen stelt voor om na te gaan waar het inrichten van woonerven kan en zinvol is. In eerste instantie worden de wijken waar momenteel speelstraten worden georganiseerd bekeken. Straten als  de Riethulstraat, de Bergstraat, de Staalputstraat, de Conincksgoed,? komen zeker in aanmerking. In een volgende fase kunnen ook andere typische woonwijken, zoals De Hoge Kouter, gescreend worden om in te richten als woonerf en aanpassingen aan het openbaar domein te doen. Dit kan een belangrijke impuls zijn om deze wijken te verjongen en sluit aan bij initiatieven vermeld in de woonnota die op de raad van maart 2012 werd voorgelegd. Ook voor nieuwe verkavelingen of straatinrichtingen stellen we voor om af te wegen of het inrichten van woonerven mogelijk is.

En een kindvriendelijke omgeving is natuurlijk ook een extra aantrekkingspool voor jonge gezinnen.

Meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17