Groen zegt nee tegen onnodige verkavelingen

20 Januari 2021

Groen zegt nee tegen onnodige verkavelingen

NV Immo Belinvest wil Oostmolen verder verkavelen. Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van 319 woonheden. Hierdoor zou 12 hectare waardevolle open ruimte aan de rand van het centrum verloren gaan. Groen steunt de strijd van het actiecomté van buurtbewoners om dit te verhinderen. Geef jij hen ook een like?  https://www.facebook.com/RedOostmolenAalter/

Op dit moment loopt een openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen van de riolering ter voorbereiding van deze vergunning, in te dienen tegen 22 januari 2021. Tegelijkertijd loopt er een openbaar onderzoek voor de verkavelingsvergunning, in te dienen tegen 7 februari 2021. Groen dient bezwaar in tegen beide aanvragen.

Onze bezwaren:

  • Er is geen nood aan extra ruimte om te bouwen; er is nog genoeg bouwgrond beschikbaar. Deze ruimte aansnijden is absoluut niet nodig.
  • Open ruimte vlakbij het centrum is heel belangrijk om te wandelen, te genieten van de natuur. Corona toonde aan hoe belangrijk het is natuur dichtbij te hebben.
  • De vallei van de Oostmolenbeek bestaat uit bosjes en natte graslanden. Het is een belangrijke natuurlijke verbinding richting het centrum. Er wordt meer dan 1 ha bos gekapt.
  • De vallei van de Oostmolenbeek is overstromingsgevoelig. De klimaatverandering zorgt voor meer overstromingen en meer droge periodes. Meer ruimte open houden is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

 

Ons bezwaar vind je hier - je kan dat vrij gebruiken om ook bezwaar in te dienen. Alle plannen voor de verkaveling kan je online raadplegen op het omgevingsloket.

Een ondertekend bezwaar, richt je aan het College voor Burgemeester en Schepenen en kan je afgeven op het gemeentehuis. Je kan het ook digitaal indienen.