Groen! Aalter wil uitstoot fijn stof gemeentelijk wagenpark verminderen

17 April 2011

Dieselauto's zijn erg schadelijk voor het milieu vanwege hun hoge uitstoot van fijn stof. De afgelopen weken stonden de kranten er vol van. Met de huidige evolutie van ons wagenpark kunnen we onmogelijk de Europese emissienormen halen. Dat zeggen zowel federaal minister van Leefmilieu Paul Magnette (PS), Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Philippe Henry (Ecolo) en Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo). Zeker voor korte afstanden is het gebruik van dieselmotoren heel nefast. Een eerste stap om iets aan de fijnstofuitstoot te doen is het vermijden van het gebruik van dieselmotoren voor korte ritten. Groen! Aalter wil dat het gemeentebestuur het goede voorbeeld geeft en haar dieselwagenpark omvormt naar een elektrisch of hybridewagenpark. Om het gebruik van elektrische wagens meer ingang te doen vinden en de wagens optimaal te laten renderen, stelt Groen!Aalter voor om de wagens in het weekend en na de kantooruren te verhuren aan de inwoners via een systeem van Cambio autodelen. Groen! Aalter wil ook dat er in Aalter elektrische oplaadpalen komen aan den Aard of vlak voor het gemeentehuis. De negatieve gevolgen van dieselmotoren op de gezondheid en het milieu zijn al bekend. Mede gezien de Europese normen voor fijn stof sterk overschreden worden dringen zich maatregelen op. Met de huidige evolutie van ons wagenpark kunnen we onmogelijk de Europese emissienormen behalen, stellen federaal minister van Leefmilieu Paul Magnette (PS), Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Philippe Henry (Ecolo) en Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo). De aanbevelingen van de vier ministers van Leefmilieu zijn niet mis te verstaan: dieselauto's zijn erg schadelijk voor het milieu. Diesel stoot tot vijftig keer meer fijn stof uit dan benzine. En fijn stof is net één van de meest prangende milieuproblemen van het ogenblik.

Diesel = fijn stof


Uit een recent VAB studie blijkt trouwens dat dieselwagens vaak gebruikt worden voor korte afstanden. Net die trajecten zorgen voor het meeste vervuiling. Er moeten dringend acties ondernomen worden om het dieselverkeer voor korte afstanden in te perken. Het gemeentebestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie te vervullen.

Geen extra fijn stof meer
Het Aalterse wagenpark bestaat voornamelijk uit wagens met dieselmotoren. Groen! vraagt om dit wagenpark te herbekijken. Een paar jaar terug was er al aandacht om de CO2-uitstoot van het wagenpark te beperken. Het is duidelijk dat een volgende stap noodzakelijk is om ook de uitstoot van vervuilende stoffen drastisch in te perken. De gemeentelijke wagens worden voornamelijk voor korte afstanden gebruikt; net dat is het meest vervuilend. Groen! Aalter vraagt om de dieselwagens te vervangen door elektrische wagens of hybride wagens.

Ook Aalterse burgers kunnen wagens gebruiken via systeem van autodelen
Het gemeentelijk wagenpark wordt voornamelijk tijdens de kantooruren gebruikt. Na de kantooruren en in de weekends worden deze wagens veel minder gebruikt. Om de wagens optimaal te laten renderen, vraagt Groen! Aalter om het gemeentelijke wagenpark in te schrijven in een systeem van autodelen. De gemeentelijke auto's worden tijdens de kantooruren door het gemeentebestuur gebruikt, in het weekend of na de kantooruren worden de niet gebruikte wagens aan Aalterse inwoners verhuurd. Om dit te regelen kan beroep gedaan worden op Cambio autodelen. Deze organisatie heeft autostelplaatsen in heel wat Belgische steden en gemeentes (Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Ciney, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Lier, Luik, Mechelen, Mortsel, Namen, Oostende, Ottignies, Louvain la Neuve, Turnhout, Zwijndrecht). Een gebruiker huurt een wagen wanneer hij die nodig heeft en gaat de auto op de autostelplaatsen in de stad of gemeente halen. Dit systeem zorgt ervoor dat je de dure aanschaf van een wagen niet hoeft te doen, maar toch het comfort hebt om gebruik te kunnen maken van een wagen. Door in te schrijven op dit systeem zou het bestuur wagens voor eigen gebruik ook kunnen leasen bij Cambio vzw. Meer info: www.cambio.be.
Cambio heeft elektrische wagens beschikbaar. Op 1 april 2011 lanceerde cambio autodelen de eerste elektrische wagen in Gent.

Elektrische oplaadpalen
We willen de inwoners stimuleren om ook elektrische wagens te gebruiken en er kennis mee te maken. Elektrische wagens zullen pas succes hebben als er ook voldoende oplaadpalen zijn. Het bedrijf Bluecorner zoekt 500 locaties om gratis oplaadpalen te plaatsen. Groen! Aalter stelt voor dat het gemeentebestuur intekent op deze oproep en op het gemeenteplein, parking den Aard of de parking aan het gemeentehuis voorstelt om elektrische oplaadpalen te plaatsen. Meer info: www.bluecorner.be.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479/34.40.17 - [email protected]