Groen meet verkeersdrukte in Aalter

20 Augustus 2020

Groen meet verkeersdrukte in Aalter

Objectieve gegevens verzamelen over het verkeer, dat is het doel van een groep vrijwilligers van Groen Aalter. Met Telramen, kleine meettoestelletjes die je aan een raam kleeft, brengen de vrijwilligers verkeersstromen in kaart. De resultaten zijn voor iedereen vrij te raadplegen via Telraam.net. Met dit project wil Groen het gemeentebestuur inspireren om ingrijpende mobiliteitsmaatregelen steeds te motiveren én te evalueren op basis van objectieve metingen.

Drie telramen zijn al even actief op strategische punten in Aalter-Centrum, een vierde wordt heel binnenkort geïnstalleerd. “Zelfs met een klein aantal meetpunten kunnen we heel interessante gegevens verzamelen, uiteraard volledig anoniem”, zegt gemeenteraadslid Peter Cornelis. “De Telramen meten (bij daglicht) hoeveel verkeer er passeert en in welke richting. Daarbij wordt een opdeling gemaakt in voetgangers, fietsers, auto’s en grote voertuigen. De resultaten geven ook een indicatie van de snelheid van het verkeer op elke locatie. Omdat de Telramen nu al ophangen, zullen we een vergelijking kunnen maken tussen de situatie tijdens de vakantie en die bij het begin van het schooljaar, dat wordt erg interessant.”

Met het project wil Groen ook de Aalterse meerderheid wakker schudden. Het circulatieplan in Aalter-Centrum, de brug tussen Lakeland en Woestijne, het gebrek aan daadkracht om zwaar verkeer uit onze dorpskernen te weren en natuurlijk de blokken in de Oude Gentweg. Het zijn dossiers die de meerderheid moeilijk uitgelegd krijgt en die bij de Aalternaren heel wat emoties losweken. “Logisch”, zegt Peter Cornelis. “Beslissingen worden vaak genomen met veel straffe taal en beloftes, maar zonder vooraf en nadien objectief te meten of de maatregelen zinvol zijn en ook het gewenste effect hebben. Dat kan beter voor een smart city.”

Groen Aalter kocht zelf enkele telramen aan, maar hoopt dat het Aalterse netwerk van meettoestellen nog verder uitgebreid kan worden. “Burgerwetenschap of ‘citizen science’ zit in de lift en dat vinden we fantastisch”, zegt Peter Cornelis. “Mensen zijn terecht kritisch tegenover beleidsbeslissingen, maar zijn tegelijkertijd ook bereid om er hun steentje toe bij te dragen, om zelf waardevolle informatie in het debat te brengen”. In Vlaanderen zijn al honderden Telramen actief en ook in het buitenland begint de interesse te groeien. Groen wil dat succes nog een duwtje in de rug geven door alle Aalternaren die zelf een Telraam willen ophangen te ondersteunen met raad én daad. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen via [email protected] of een van de mandatarissen.

In september maakt Groen Aalter een eerste analyse van de verzamelde gegevens. Dat zal ook de aanleiding zijn om naar de gemeenteraad te stappen met enkele nieuwe voorstellen om de Aalterse mobiliteit in betere banen te leiden.

Voor meer info kan je terecht bij:

Mieke Schauvliege - [email protected] - 0479 34 40 17

Peter Cornelis - [email protected] - 0473 55 08 32