Groen! wil meer aandacht voor recreatie in Aalter

23 Juni 2008

Door veer uit te bouwen tot toeristische hotspot Meer banken langs recreatieve routes Een wandellus in de omgeving van de Kraenepoel

Aalter heeft heel wat toeristische troeven. Deze troeven zijn veelal verbonden met natuur en bos in onze gemeente. Denk maar aan het kasteel van Poeke, het kanaal Gent-Brugge met haar veer, de Kraenepoel, ? Ook de ligging van Aalter, net tussen Gent en Brugge, is een belangrijke troef op toeristisch gebied. Groen! vindt dat de gemeente Aalter meer initiatieven kan nemen om de recreatiemogelijkheden in onze gemeente te versterken. Daarom werkte Groen! alvast 3 voorstellen uit om hiervoor te zorgen. Groen! wil het veer 'den overzet' omvormen tot een toeristische hotspot. Langs het kanaal maar ook langs andere fiets- en wandelroutes in Aalter moeten meer banken geplaatst worden. In de omgeving van de Kraenepoel moet het mogelijk zijn om een wandellus van 3/5 km te ontwikkelen. Groen! zal dit voorstellen op de gemeenteraad van 9 juni 2008.

Door onder meer de provincie werd de voorbije jaren werk gemaakt van de recreatiemogelijkheden. We denken hierbij aan de fietsknopenkaarten of de aanleg van het fietspad doorheen het Patersveld. De interesse groeit ook. Dit blijkt onder meer uit het toenemend aantal bed & breakfasts. Er zijn echter nog veel mogelijkheden om deze recreatief -toeristische potenties verder uit te bouwen.

1. Veerpont 'den overzet' opwaarderen tot toeristische hotspot Het gemeentebestuur is van plan het veer te sluiten op het moment dat de cafebazin die de overzet verzorgt op pensioen zal gaan. Hiermee zal een stuk aalterse historiek verdwijnen: het veer is actief sinds de eerste helft van de 17de eeuw. De gemeente zou een brief gekregen hebben van waterwegen en zeekanaal waarin gesteld wordt dat het veer met kabel niet meer mag gebruikt worden, wegens te veel bevaring op het water. Het huidige veer zou vervangen moeten worden door een motorbootje.

In de zomer rijden heel wat recreatieve fietsers langs het kanaal, die gebruik zouden kunnen maken van het veer. In plaats van het veer af te schaffen stelt Groen! voor om het huidige veer te vervangen door een motorboot om zo van het veer, naast haar functionele taak, ook een toeristische attractie te maken. Door de aankoop van een motorboot kan het veer ook op zondag geopend worden. Met het kabelveel is dit niet mogelijk omwille van gevaar voor pleziervaart. De mogelijkheden voor een toeristische uitbouw zijn er ongetwijfeld. Zo telt het veer in Baarle( langs de Leie) jaarlijks meer dan 25.000 passanten. Net als de Leie is het kanaal Gent-Brugge een drukke fietsverbinding.

Het huidige bestuur verwijst naar de 'toekomstige' brug voor Woestijne om de twee kanaalzijden met elkaar te verbinden. Deze brug zal in de eerste plaats bedoeld zijn voor vrachtvervoer van en naar Woestijne. Of dit een veilige fietsverbinding zal zijn, valt te betwijfelen. Aangenaam zal ze zeker niet zijn. In Nederland bestaan voorbeelden waar een veer voor fietsers en voetgangers opnieuw geopend werd, pal naast een hoge brug. En met succes, er komen heel wat tevreden gebruikers op af !

Dagelijks maken kinderen en arbeiders gebruik van 'den overzet' om op een snelle en vooral veilige manier naar school en/of werk te gaan. Op het moment dat het veer wordt afgeschaft, moeten deze kinderen enkele kilometers omrijden. Het is duidelijk wat er zal gebeuren. Deze kinderen zullen de fiets op stal laten.

Groen! stelt voor om het veer geen stille dood te laten sterven, maar nieuw leven in te blazen en uit te bouwen tot een toeristische attractie. Hiervoor zijn bijkomende middelen te vinden via de projectoproep van Leader+, dat is een europees subsidieprogramma dat werk wil maken van plattelandsontwikkeling. Uitspelen van toeristische troeven met een cultuurhistorische basis zijn daar zeker een mogelijkheid. Groen! stelt voor dat nagegaan wordt of via het Leader-project de aankoop van een motorboot gesubsidieerd kan worden.

2. Plaatsen van picknickbanken langs recreatieve fiets- en wandelroutes Momenteel zijn er in Aalter maar een beperkt aantal rust- en picknickbanken. Zeker langs de recreatieve wandel- en fietsroutes zoals langs het Kanaal Gent- Brugge, maar ook langs de Poekebeekroute, langs de Bulskampsveldroute, de Zesdorpenroute, de Woestijneroute en in het kasteeldomein van Poeke zijn er nagenoeg geen picknickbanken te vinden. Groen! stelt voor om deze routes te onderzoeken en op goed gekozen locaties (uitzicht, zon/schaduw, niet winderig,?) picknickbanken te plaatsen.

3. Wandellus aan Kraenepoel door Markettebossen De Kraenepoel is een van de mooiste stukjes natuur in Aalter. Jammer genoeg kan je niet op een rustige manier ervan genieten. Enkel vanop straat (Lotenhullestraat en Oude Gentweg) is dit gebied zichtbaar. Door de Vlaamse overheid werd recent een vogelkijkwand geïnstalleerd. Nochtans is het perfect mogelijk om in de omgeving van de Kraenepoel een aantrekkelijke wandeling uit te werken want de Kraenepoel ligt vlak aan de Markettebossen. Dit bossencomplex is momenteel privaat en afgesloten. Groen! stelt voor om met de eigenaar te onderhandelen om een aantal dreven toegankelijk te maken. Zo kan een aantrekkelijk wandellus (3/5 km) langs de Kraenepoel en door de Markettebossen gerealiseerd worden. De Vlaamse overheid stimuleert de openstelling van privaat bos door subsidiëring.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479/34.40.17 - [email protected]