Groen! wil project autodelen opstarten in Aalter

03 April 2007

Ecologisch én sociaal alternatief Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) beloofde in de pers dat het Aalterse gemeentebestuur er vanaf 2007 voor zal zorgen dat het wagenpark van de gemeente Aalter milieuvriendelijk is. Concreet is hier nog niets van te merken. Noch in de beleidsnota, noch in de begroting werden initiatieven opgenomen. Minimaal zouden alle monovolumes vervangen moeten worden. Monovolumes verbruiken tot 30% meer energie dan een gewone wagen. Daarnaast zou het volledige wagenpark moeten bestaan uit energiezuinige wagens die voldoen aan de norm om fiscale aftrek te krijgen. LPG of PPO zou de norm moeten zijn. Maar Groen! wenst nog een stap verder te gaan. Groen! stelt voor dat het wagenpark ook ingezet wordt in een gemeentelijk autodeelproject. Hiermee worden niet alleen bijkomende milieudoelstellingen verwezenlijkt maar wordt ook een sociale doelstelling gerealiseerd: mensen voor wie de aankoop van een auto te duur is, kunnen op een betaalbare wijze af en toe gebruik maken van een auto. De gemeente leaset auto's bij een privébedrijf. Het voorstel van de burgemeester betekent dat de gemeente milieuvoorwaarden zal opnemen in de nieuwe overeenkomst. Groen! stelt voor samen te werken met Taxistop, Cambio en de Lijn en deze auto's ook ter beschikking te stellen van Aalternaren die er gebruik willen van maken (zie

www.autodelen.be). In verschillende Vlaamse steden (Antwerpen, Gent, Kortrijk,?) werd door deze organisaties met succes al een project autodelen opgestart. In Nederland en Duitsland zijn er ook zulke projecten in kleinere gemeenten. Groen! nam contact op met Cambio. Uit dit overleg blijkt dat het ook voor een gemeente als Aalter haalbaar is om een autodeelproject op te starten.

Het concept is eenvoudig. De gemeente leaset auto's bij Cambio voor haar werknemers. Deze auto's staan ook ter beschikking van Aalternaren en eventueel van (werknemers van) Aalterse bedrijven die deelnemen aan het autodeelproject. Zowel werknemers van de gemeente als leden kunnen vlot gebruik van maken zo'n belauto (reserveren per internet of telefoon, instappen met chipkaart en pincode intikken, afrekening volgt naderhand, kostprijs op voorhand bekend, ?). Door de introductie van autodelen in Aalter zullen heel wat gezinnen een eerste of tweede auto kunnen uitsparen. Dat betekent niet alleen een sterke financiële besparing maar is ook positief voor het milieu.

Wat zijn de voordelen van autodelen?

  • Grote milieuwinst: van het totale energieverbruik van een auto gaat zo'n 20% naar de productie ervan.
  • Auto wordt beschikbaar voor meer mensen en wordt goedkoper: nog steeds is voor heel wat mensen een privé-auto te duur. Een gemiddeld gezin met een bescheiden auto spaart zo'n 150 euro per maand.
  • Bewuster autogebruik: ong. 1/3 minder autokilometers! Het gebruik van een belauto stimuleert het selectieve gebruik: in vergelijking met de eigen wagen zijn de vaste kosten (abonnement) laag en de kosten per gereden kilometer hoog. Uit onderzoek blijkt dat de autobezitters gemiddeld 16.000 kilometer per jaar reden, na overstap op autodelen is dit nog ca. 10.000 km/jaar.

Een autodeelproject staat m.a.w. ten dienste van de volledige Aalterse bevolking. Autodelen is nuttig voor mensen zonder auto en zal sommigen de mogelijkheid bieden om hun auto te verkopen. Autodelen is ook een goed alternatief voor een tweede auto.
Autodelen is met andere woorden:

  • haalbaar in Aalter: Cambio bevestigde dit aan Groen! Aalter;
  • betaalbaar en goedkoper: wagens worden ook buiten de kantooruren gebruikt;
  • sociaal: voor mensen die zich geen - of geen tweede auto kunnen veroorloven maar er soms wel een nodig hebben. Het is bovendien mogelijk om voor sociaal zwakkeren speciale tarieven te verkrijgen bij Cambio.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]