Groene Pluim voor IGEPA en beMatrix

14 Januari 2020

Groene Pluim voor IGEPA en beMatrix

Groen Aalter reikte op haar druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie opnieuw de Groene Pluim uit, een jaarlijkse traditie. Groen wil hiermee haar waardering uitdrukken aan iemand of een groep die zich inzet om van Aalter een meer sociale en duurzame gemeente te maken. Dit jaar gaat de Groene Pluim naar de bedrijfsleiders van IGEPA en beMatrix, twee bedrijven die volop kiezen voor duurzaamheid. Beide bedrijven plantten samen met Natuurpunt in Aalter bos aan.

In het verleden lauwerde Groen de jeugdbewegingen, ontwikkelingshelpers, mensen die zich inzetten voor lokale, duurzame en deel economie, verdedigers van ons lokaal cultureel leven. Dit jaar gaat de eer naar twee bedrijven en hun bedrijfsleiders die van duurzaamheid hun handelsmerk maken. Want innovatie en duurzaamheid gaan heel vaak hand in hand en kunnen een grote bijdrage leveren voor het klimaat. Zuinig omgaan het grondstoffen en circulaire economie is het leidend principe. Bedrijven die hiervoor kiezen - en dat zijn er gelukkig steeds meer - bereiden zich echt voor op de toekomst. IGEPA en beMatrix zijn twee voortrekkers op dat vlak.

 

IGEPA, één van de grotere Aalterse bedrijven, nam verschillende initiatieven. In december liet IGEPA 440 ton papier via een binnenschip in Aalter leveren; een piloot om te onderzoeken of in de toekomst meer leveringen op deze wijze kunnen gebeuren. Hiermee haalde IGEPA 22 vrachtwagens van de weg. IGEPA heeft ook geïnvesteerd in zonne-energie. De opbrengst is voldoende voor het eigen verbruik, plus dat van een 100-tal gezinnen. Daarnaast startte het bedrijf de campagne “Paper is Nature” op. Met deze campagne zet IGEPA het belang van circulaire economie in de kijker. In de campagne wordt benadrukt dat de papierindustrie met een recyclagepercentage van 72% een voorbeeld is voor de circulaire economie. Wanneer hout nodig is, bijvoorbeeld voor de toevoeging van vezels, wordt vooral gebruik gemaakt van bijproducten zoals uitdunningshout en zaagafval afkomstig van duurzaam beheerde bossen. Om de campagne ‘Paper is Nature’ op het terrein te illustreren, plantte IGEPA i.s.m. Natuurpunt 1 ha nieuw bos in het Ganzeveld. Bedrijfsleider Dirk Salens vat het mooi samen als volgt: "IGEPA werkt met 3 strategische hefbomen aan de toekomst: diversificatie, digitalisering en duurzaamheid. Dit zijn onze 3 D’s."

 

beMatrix is een bedrijf gevestigd in Roeselare van bedrijfsleider Edwin Van der Vennet uit Aalter. beMatrix ontwikkelde een aluminium standenbouwsysteem. Dit aluminium kadersysteem kan ontelbare keren hergebruikt worden. Circulaire economie ten top. Het bedrijf maakte het voorbije jaar een duurzaamheidscharter op op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties  (de SDG’s). Dat vertaalt zich in verschillende duurzame initiatieven. Zonnepanelen in combinatie met aankoop van 100% duurzame stroom bijvoorbeeld. Maar ook duurzame aankopen, open communicatie, mensvriendelijk ondernemen … Duurzaamheid is voor het bedrijf een continu proces en aandachtspunt. "Als individu moeten we ons best doen maar enkel samen kunnen we het verschil maken. Uitvoeren is een goeie start, inspireren is de boodschap", aldus Edwin Van der Vennet. Het bedrijf kreeg hiervoor het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. beMatrix werd bovendien in december in de UK verkozen als beste ECO supplier voor de industrie. Een nominatie waar Edwin Van der Vennet heel fier op is. Het bedrijf ondersteunt jaarlijks enkele projecten. In 2018 was dat bijkomend bos in het Ganzeveld in Aalter i.s.m. Natuurpunt. In 2019 werd een gelijkaardig initiatief genomen in Zedelgem.

 

Groen drukt met de uitreiking van deze Groene Pluim haar waardering uit voor IGEPA en beMatrix. Deze twee ondernemingen bereiden zich voor op de toekomst. Meer nog, ze willen ook een maatschappelijke rol spelen. Groen hoopt dat IGEPA en beMatrix veel bedrijven kunnen inspireren. Dat velen hun voorbeeld volgen.  

De Groene Pluimen zijn van de hand van de plaatselijk smid Filip Ponseele.

 

Meer informatie: [email protected] - 0479 34 40 17