Kille winter voor Aalterse jeugdbewegingen

11 November 2007

In Aalter zijn de meeste jeugdbewegingen gehuisvest in gemeentelijke lokalen. Als het gemeentebestuur lokalen aanbiedt aan de jeugdbewegingen, dan moeten die natuurlijk aan bepaalde vereisten voldoen. Een daarvan is dat de kinderen tijdens de winter terecht kunnen in verwarmde lokalen. Het gemeentebestuur vindt dit echter blijkbaar geen prioriteit. De verwarming in enkele jeugdlokalen in Poeke is al meer dan een jaar stuk. In Maria-Aalter kampen ze met hetzelfde probleem en zijn er bovendien lokalen in de Oude Smisse waarvan de ruiten gebroken zijn. In de Sportlaan is deze zomer ook een ruit gesneuveld en het gemeentebestuur heeft die nog altijd niet vervangen. In Bellem lekt het dak, de gemeente is van plan om het in 2009 (!) te herstellen... Vele van deze problemen slepen al veel te lang aan. .Het is voor Groen! onbegrijpelijk hoe het gemeentebestuur zo laks kan omgaan met het basiscomfort van de kinderen en de leiding van de Aalterse jeugdbewegingen

 

Voor de periode van 2008 tot 2010 heeft de Vlaamse regering het verbeteren van jeugdwerkinfrastructuur als prioriteit gesteld. Groen! hoopt dat het Aalterse gemeentebestuur hierin meegaat, niet enkel op papier, maar ook in de praktijk. Het aanbieden van lokalen aan de jeugdbewegingen vereist een constante opvolging en de manier waarop het gemeentebestuur nu de jeugd in de kou laat staan, is onaanvaardbaar!