Meer geld naar politie, minder naar sociaal zwakkeren, geen geld voor kunstencentrum

16 December 2014

Op de raad van december wordt traditiegetrouw voorgesteld waar de komende jaren aan zal gewerkt worden. Wat blijkt: er wordt 1,5 miljoen euro extra geleend om lopende investeringen rond te krijgen. Het budget voor het OCMW daalt met 100.000 euro en het budget voor de politie stijgt met 200.000 euro. En nog opvallender ? de aankondiging van het kunstencentrum blijkt nog maar eens niet correct te zijn. Er is geen budget opgenomen om dit te realiseren. Nieuwe leningen omdat we te rooskleurig ramenEr werd al 9 miljoen euro extra geleend. Daar komt nog eens 1,5 miljoen euro bovenop. Waarom? Niet om nieuwe initiatieven te nemen, maar omdat de bestaande initiatieven te rooskleurig waren voorgesteld. Voor nagenoeg dezelfde projecten zijn er ten opzichte van de ramingen die vorige maand werden voorgesteld al 1,3 miljoen extra uitgaven nodig. Groen vraagt zich af hoe realistisch de plannen van dit bestuur zijn. Vorig jaar waarschuwden we al dat de investeringen die in het meerjarenplan zijn ingeschreven veel te beperkt zijn. Dat blijkt bevestigd te worden, niet alleen door de aanpassingen die nu worden doorgevoerd, maar ook uit een rapport van Binnenlands Bestuur dat de budgetten van alle gemeenten doorlichtte.  Hieruit bleek dat in Aalter er 699 euro/inwoner/legislatuur wordt geïnvesteerd. Het Vlaamse gemiddelde is 1735 euro/inwoner/legistaltuur, het dubbele dus.

 

Nog steeds geen kunstencentrum in zicht

Er werden geen investeringen ingeschreven voor het kunstcentrum ? enkel de reeds geplande studiekosten zitten in dit plan. Het ziet ernaar uit dat er in dit dossier absoluut nog geen definitieve beslissingen zijn genomen. Vorige maande kondigde burgemeester Hoste nochtans aan dat er op korte termijn definitieve plannen zouden zijn. Niet voor morgen dus, dat kunstencentrum.

 

Meer geld voor de politie, minder geld voor sociaal zwakkeren

De dotatie voor de politiezone stijgt met 8,7 %. We gaven in 2014 108 euro/inwoner uit; dat is meer dan het gemiddelde van de gemeentes met eenzelfde profiel als Aalter ( 98 euro/inwoner). Dat wordt nu dus nog meer.

Aalter gaf in 2014 70 euro/inw uit aan het OCMW. Gemiddeld in Vlaanderen was dat 138 euro/inw in 2014 en voor gemeente met eenzelfde profiel als Aalter was dat 91 euro/inw. In 2015 wordt dit nog minder, want de dotatie aan het OCMW wordt verminderd met 100 000 euro.

 

Meer info: Mieke Schauvliege - [email protected] - 0479 34 40 17