Minister schorst de plannen voor de aanleg van het Hof van Praet na klacht van Groen!

05 Juli 2010

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2009 toverde de CD&V een eigenaardig dossier uit zijn hoed. Het plein voor de Warandesite, dat inmiddels Hof van Praet is genoemd, zou niet in opdracht van de gemeente aangelegd worden maar door de private projectontwikkelaar. Hiermee probeerde de Aalterse CD&V de wet op de overheidsopdrachten te omzeilen. Groen! vond dit niet kunnen. Dergelijke werkwijze werkt vriendjespolitiek in de hand. Het neigt naar achterkamerpolitiek. Groen! ijvert voor transparantie en eerlijke concurrentie. Daarom diende Groen! klacht in bij de gouverneur. De gouverneur volgde de redenering van Groen! en vernietigde de beslissing van de raad. Op de raad van 8 maart 2010 probeerde de Aalterse CD&V de argumentatie van de Groen! en de gouverneur te weerleggen. Op 23 april bevestigde Minister Bourgeois het besluit van de gouverneur en schorst het besluit van de Aalterse gemeenteraad. Het is zoals Groen! voorspeld heeft. Het bestuur kan opnieuw beginnen. Groen! betreurt deze manier van werken ten zeerste. Had de CD&V de wetgeving gewoon gerespecteerd en op 26 oktober een correct dossier voorgelegd, dan was men nu al aan het plein begonnen. Door de politieke spelletjes van de CD&V loopt de aanleg van dit plein nutteloze vertraging op. Groen! pleit voor het respecteren van de nodige concurrentie bij de aanduiding van de aannemer. Alle aannemers moeten de kans krijgen in te schrijven voor deze opdracht. Groen! vraagt tevens om het voorliggende ontwerp aan te passen. Het voorstel voorgelegd op de raad van 26 oktober 2009 oogt mooi op plan maar zal in de praktijk een doods plein zijn. Groen! wil een levendig groen plein waar ook kinderen kunnen spelen en volwassenen en gepensioneerden kunnen uitrusten. De achtergrond

Op 26 oktober werd het ontwerp van het Hof van Praet aan de gemeenteraad voorgelegd. De projectontwikkelaar Real Estate werd een recht van opstal verleend om het plein aan te leggen. Zowel de ontwerper als de projectontwikkelaar werden aangesteld zonder openbare procedure.

Om deze werkwijze te kunnen toepassen, werd de overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Aalter, die was opgesteld om de site van de Warande te ontwikkelen, aangepast. In de oorspronkelijke overeenkomst zou de projectonwikkelaar een bedrag van 300.000€ betalen aan het gemeentebestuur voor de aanleg van het plein. Dit plein zou aangelegd worden door de gemeente Aalter. Dit is ook logisch gezien het plein eigendom is van de gemeente. Hiervoor zou een opdracht worden uitgeschreven, waarop iedere ondernemer kan intekenen. Er werd trouwens door de raad een ontwerpbureau aangesteld om dit plein te ontwerpen.

Om een of andere duistere reden, werd deze overeenkomst aangepast. De projectontwikkelaar zou het plein, dat op grond van het bestuur zou komen, zelf aanleggen. De 300.000€ die de projectontwikkelaar zou betalen volgens de oorspronkelijke overeenkomst, werd hem kwijtgescholden in de nieuwe overeenkomst. Om dit te kunnen realiseren werd een recht van opstal voor 1 jaar verleend aan de projectontwikkelaar. De door de raad aangestelde ontwerper, werd vervangen door een ontwerper gekozen door projectontwikkelaar Real Estate. Hierdoor verloor de gemeente Aalter alle greep op de ontwikkeling van het plein.

Groen! heeft tegen deze beslissing klacht ingediend bij de gouverneur. Deze manier van werken, ondergraaft het principe van de eerlijke mededinging volkomen. Groen! kreeg hiervoor gelijk. De gouverneur stelt duidelijk dat : ' gezien de projectontwikkelaar een private partner is, hij bij de keuze van een ontwerper en aannemer niet gebonden is door de wet overheidsopdrachten; dat door de inrichting van het plein over te laten aan de projectontwikkelaar, de toepassing van de wet overheidsopdrachten wordt omzeild'. De gouverneur bevestigt ook de stelling van Groen! dat "de gemeente zelf opdrachtgever dient te zijn voor werken uitgevoerd op haar eigendom en hierbij de wet op de overheidsopdrachten dient te respecteren. " De gouverneur stelt tenslotte zeer duidelijk dat "het besluit van 26 oktober 2009 schendt de wet" en schorste bijgevolg het besluit.

Op de raad van 8 maart probeerde de CD&V de argumenten van de gouverneur te weerleggen. Hiervoor heeft het bestuur zelfs een jurist aangesteld en betaald. Maar de Minister schorste op 23 april 2010 het besluit van de gemeenteraad en volgt hiermee de gouverneur. Hun stelling is duidelijk: de gemeente probeerde de wet te omzeilen!
Groen! wil dat het plein snel ? maar correct ? gerealiseerd wordt. Groen! dringt aan om de wet op de overheidsopdrachten correct toe te passen. Groen! stelt ook voor om te opteren voor een plein met speelvoorzieningen voor kinderen en rustzones voor volwassenen en gepensioneerden. Groen! wil een levendig plein waar alle inwoners van het centrum ten volle kunnen van genieten.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]