Promotie maken blijft moeilijk

16 Februari 2007

Gemeentebestuur heeft geen oog voor de noden van verenigingen Het Aalterse gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren een harde strijd gevoerd tegen zogenaamde "wildplakkers", organisatoren die op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen affiches aanplakken ter aankondiging van hun activiteit. Een voor een werden alle gekende plakplaatsen opgeruimd en het reglement voor afficheborden langs de openbare weg werd strenger toegepast. De acties hadden succes: het wildplakken verminderde sterk en Aalter mag zichzelf ondertussen een "propere" gemeente noemen. Voor vele verenigingen zorgden de nieuwe maatregelen echter voor heel wat ongemak. Zij vroegen doeltreffende alternatieven om promotie te maken, maar tot op vandaag blijft daarover grote onduidelijkheid bestaan. Het Aalterse jeugdwerk bundelde vorig jaar de krachten en trok naar de gemeenteraad met de vraag om vaste aanplakborden of ?zuilen te plaatsen. Dit systeem wordt toegepast in vele steden en gemeenten en het beperkt de overlast omdat iedereen duidelijk weet waar wel en niet geplakt mag worden. Het bleek echt al snel dat het gemeentebestuur een ander plan in gedachten had: het zou elektronische infoborden plaatsen waarvan alle verenigingen gratis gebruik mochten maken om hun activiteiten te promoten. Vele verenigingen waren niet onmiddellijk overtuigd. De elektronische borden zouden namelijk handenvol geld kosten, extra papierwerk met zich meebrengen en ze zouden het nadeel geven dat er enkel tekst en dus geen visuele boodschap mee overgebracht kan worden. Om de gemoederen wat te bedaren werd tussen pot en pint beloofd dat er naast elektronische borden ook vaste aanplakzuilen zouden komen. Hierover werd officieel echter nooit duidelijk gecommuniceerd.

 

 

 

Ondertussen staan de elektronische infoborden er al twee maanden en we zien dat vooral het gemeentebestuur zelf er gebruik van maakt. Het is voor verenigingen heel onduidelijk hoe ze hun activiteit kunnen aankondigen. Op de Aalterse portal (www.aalter.be) wordt over de infoborden met geen woord gerept en blijkbaar bestaat er nog altijd geen reglement dat bepaalt welke activiteiten kunnen worden aangekondigd en welke niet. Een aanvraag voor een optreden van Absynthe Minded in jeugdcentrum Kadans werd onlangs niet aanvaard. Het lijkt er sterk op dat het schepencollege haar willekeur laat gelden? Op een vraag hieromtrent van gemeenteraadslid Seppe Santens antwoordde burgemeester Pieter De Crem dat hij tegen de volgende gemeenteraad een reglement zou klaarhebben - drie maanden na ingebruikname van de borden... Hij liet ook weten dat activiteiten slechts acht dagen op voorhand aangekondigd zullen kunnen worden, naar onze mening een veel te korte periode. Ten slotte, op de vraag waar en wanneer de aanplakborden er zullen komen, was het antwoord dat "de mogelijkheden hiertoe verder onderzocht werden"?

Het is voor Groen! duidelijk dat het Aalterse gemeentebestuur niet bekommerd is om de noden van talrijke verenigingen. Terwijl het aanbod van commerciële boodschappen ons op allerlei manieren overspoelt, wordt het de verenigingen onnodig lastig gemaakt om promotie te maken. Groen! zal in de komende maanden blijven ijveren voor:
- een eenvoudige aanvraagprocedure voor het aankondigen van activiteiten. Een webtoepassing op de portal zou hiervoor uiterst geschikt zijn
- een duidelijk reglement dat bepaalt welke activiteiten zullen verschijnen en welke niet
- een snelle beslissing tot het plaatsen van aanplakborden. Veel verenigingen willen blijven werken met originele affiches en we moeten hen de kans geven om dit op een legale en "propere" manier te doen.