Provincie fluit gemeentebestuur terug en schrapt beperkingen voor windmolens

21 Februari 2014

De Aalterse CD&V /N-VA werkte een stedenbouwkundige verordening uit die erop neerkomt dat er geen grote windmolens in Aalter kunnen geplaatst worden. Dat de CD&V/N-VA tegen windmolens is, wisten we al. Maar dat ze ook blijven volharden en administratieve procedures opstellen waarvan we weten dat ze zullen vernietigd worden door de deputatie, is niet te begrijpen. De deputatie schrapte op 19 december 2013 dan ook alle bepalingen m.b.t. tot de grote en middelgrote molens. Groen hoopt dat het bestuur nu zijn lesje geleerd heeft en stopt met zinloze maneuvers uit te werken om de komst van windmolens te proberen verhinderen.  De CD&V/N-VA probeerde nog maar eens te verhinderen dat er grote windmolens in Aalter komen. Dit deed ze door op de gemeenteraad van 18 november een stedenbouwkundige verordening goed te keuren die stelt dat er maar molens kunnen komen als ze minstens op een afstand van 1500 m van de bebouwing ligt. Als deze verordening in voege zou komen, kan er geen enkele windmolen in Aalter geplaatst worden.

Zoals Groen Aalter voorspelde ( zie persbericht 'Strijd tegen windmolens blijft duren'), besliste de deputatie op 19 december 2013 dat de bepalingen in de verordening over de grote en middelgrote molens geschrapt worden omdat:

  • de gemeente geen bevoegdheid heeft over middel- en grootschalige windturbines
  • de gemeentelijke beleidsvisie afwijkt van de Vlaamse beleidsvisie zoals ingeschreven in artikel 4.4.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • de gemeentelijke verordening strijdig is met het provinciaal beleidskader volgens het addendum Wind van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
  • de gemeente geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de Vlaremmilieuwetgeving

Momenteel werkt de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan uit, waarin zones zullen opgenomen worden waar windmolens in Oost-Vlaanderen kunnen. De provincie selecteerde de zones met de minste hinder voor mens, natuur en landschap. Voor Aalter komt de industriezone aan het kanaal Gent-Brugge in aanmerking om windmolens in te planten. Groen kan deze visie onderschrijven.

 

Groen is verheugd dat de deputatie voet bij stuk houdt en het Aalterse gemeentebestuur in haar strijd tegen de molens niet volgt. We willen de CD&V/N-VA nogmaals oproepen om de strijd tegen windmolens te staken. We vinden dat je je energie beter positief aanwendt door zelf proactief te zoeken naar zones waar wel mogelijkheden zijn om windmolens in te plannen en zo alternatieve energie mogelijk te maken. Want dat zal nodig zijn, willen we onze energievoorziening betaalbaar en milieuvriendelijk maken. Bovendien is het een belangrijke economische troef om zelf voldoende energieopwekking in de regio te hebben en dus niet afhankelijk te zijn van andere regio's.

 

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17