Onze voorstellen voor veilig fietsen en stappen in Aalter-Centrum

25 December 2018

Onze voorstellen voor veilig fietsen en stappen in Aalter-Centrum

De uitrol van het mobiliteitsplan in Aalter is volop bezig. De Bellemstraat kreeg vanaf de tunnel richting Bellem een breed fietspad en werd éénrichtingsverkeer. Het doorgaand verkeer tussen Bellem en Aalter moet voortaan via de Oostmolenstraat en de Weibroekdreef. Het circulatieplan voor het centrum stuurt het verkeer via de Kestelstraat, Processieweg en Molenstraat via de Weibroekdreef terug naar de Stationsstraat. En wanneer het circulatieplan aan het station wordt gerealiseerd, wordt extra verkeer langs de Oostmolenstraat geleid. Jammer genoeg gaat de uitrol van het mobilieitsplan van de gemeente Aalter niet gepaard met maatregelen om voor voetgangers en fietsers extra ruimte te creëren of op andere manieren voor extra veiligheid te zorgen in de Molenstraat, Weibroekdreef of Oostmolenstraat. De slimme camera in de Weibroekdreef en een makkelijk te passeren asverschuiving in de Weibroekdreef zijn hiervoor ruim onvoldoende. Dagelijks ervaren en zien de bewoners van de bedoelde straten situaties die doen vrezen voor ernstige ongevallen. Groen vraagt tijdens de gemeenteraad van 19 december om in 2019 drie relatief gemakkelijke en goedkope maatregelen te nemen om de veiligheid te verhogen.

50 km/u over de hele route van het centrum van Aalter naar het centrum van Bellem zowel via de Oostmolenstraat als via de Weibroekdreef

De route is bijna over het hele traject behoorlijk bebouwd en er is een continue, grote verkeersdrukte, zeker na de recente uitrol van het mobiliteitsplan. Het is dé toegangsweg richting station en industriepark.
(Eén-richtings-)fietspaden zoals in het eerste deel van de Oostmolenstraat zijn dan de beste oplossing, maar nieuwe fietspaden komen er de komende jaren enkel in de Bellemdorpweg tot aan het kruispunt met de Bellemstraat.
Waar er druk verkeer is en geen fietspaden zijn, is 50 km een veiligheidsnorm: de kans op een ongeval is bij 70 km/u heel wat groter en bij een ongeval met een zwakke weggebruiker is de kans op een dodelijke afloop zelfs exponentieel groter aan 70 km/u dan aan 50 km/u.

Voetpaden in de Molenstraat en in de Weibroekdreef

Groen vraagt de aanleg van voetpaden in de Molenstraat en in de Weibroekdreef van kruispunt Molenstraat tot kruispunt Mergelput. Door het circulatieplan is onder meer in deze straten het verkeer sterk toegenomen. Maar deze straten zijn daar niet op voorzien en beschikken niet eens over een voetpad. De bermen zijn onverhard, oneffen en bij vochtig weer nat of slijkerig. Voetgangers, joggers, mensen met een buggy of in een rolwagen kunnen eigenlijk niet anders den op de rijweg stappen. Dat is een bijzonder gevaarlijke situatie. Een voetpad aan minstens één kant van beide straten is volgens Groen een logisch gevolg van de keuze die in het mobiliteitsplan is gemaakt. Het één kan niet zonder het ander.

Verbinding tussen de Weibroekdreef en Houtem als fietsstraat inrichten

De verbindingsweg tussen de Weibroekdreef en Houtem is één van de mooiste wegen nabij het centrum van Aalter, maar ligt er momenteel verwaarloosd bij. In die mate dat ze momenteel noch voor auto’s noch voor fietsers bruikbaar is.
Het herstel van deze weg, en het inrichten als een fietsstraat creëert een veilige shortcut naar en van het station voor fietsers die naar en vanuit de richting Bellem willen. Het zorgt ervoor dat fietsers een groot deel van de drukke Weibroekdreef kunnen mijden.
Met het herstel van deze weg zorgen we in één beweging voor een mooie, landelijke fietsroute van en naar het station van Aalter en het toekomstige kunstencentrum.

 

Deze drie maatregelen zijn volgens Groen relatief gemakkelijk en goedkoop te realiseren. Ze moeten er dan ook gewoon in 2019 komen. Elk uitstel lijkt ons schuldig verzuim, want brengt fietsers en voetgangers onnodig in gevaar.