Wanneer wordt Teerlingmolen in de Warande gerestaureerd?

13 Maart 2014

Wanneer wordt Teerlingmolen in de Warande gerestaureerd?

De molen op de Warande, de Teerlingmolen, is dringend aan restauratie toe. De beschermde molen is sterk vervallen en onveilig. De molen vormt een smet op het Warandepark en de omliggende woonbuurt, terwijl hij het pronkstuk van de omgeving zou moeten zijn. In 2004 heeft de gemeente een overeenkomst met de projectontwikkelaar van de Warandesite afgesloten, waarin ze restauratie tegen 31 december 2007 van de molen belooft. De projectontwikkelaar zal volgens de overeenkomst 50.000€ betalen voor de restauratie van de molen. Vijf jaar later is er nog steeds niets gebeurd. Meer nog; ondanks de veelvuldige aankondigen werd het subsidiedossier nog steeds niet ingediend. Groen vindt dat het bestuur haar belofte moet nakomen en zo snel als mogelijk de molen moet laten restaureren.  Voor het bepalen van een functie stelt Groen voor om de bewoners van de Warande te bevragen naar hun noden. Een expositieruimte, vergaderzaal of eventueel een buurthuis kan perfect.

Afspraken met de bewoners en projectontwikkelaar

In 2004 sloot het gemeentebestuur een overeenkomst af met de projectontwikkelaar van de Warandesite. In deze overeenkomst is opgenomen dat

  • het bestuur binnen de zes maanden nadat de projectontwikkelaar eigenaar is geworden van de molen, een dossier zal samenstellen voor restauratie van de molen;
  • na overname de gemeente de volledige verantwoordelijkheid voor de molen zal opnemen, in het bijzonder de verplichting tot restauratie;
  • zodra de molen is gerestaureerd, waarbij de richtdatum 31 december 2007 is, de projectontwikkelaar 50 000 euro zal betalen voor de restauratie.

Van deze afspraken is tot nu toe niets in huis gekomen.

 

Een historisch monument

De molen op de Warande is beschermd als monument omwille van zijn industrieel archeologische waarde als zeldzaam voorbeeld van een als uitsluitend als oliemolen gebouwde windmolen uit 1824. Voor de restauratie van beschermde monumenten kan het bestuur subsidie krijgen van de Vlaamse en provinciale overheid. Ondanks de herhaaldelijke aankondigingen diende het bestuur tot nu toe geen subsidiedossier in.

 

Inspectie tikt bestuur op de vingers

Eind 2013 maakte de inspectie van Onroerend Erfgoed een proces verbaal op over de schrijnende toestand van de molen. Het bestuur heeft de plicht om haar beschermde monumenten in stand te houden en te onderhouden. Door jarenlang geen enkele actie te ondernemen vervalt de molen verder.

 

Toestand is gevaarlijk

De huidige toestand van de molen is ronduit gevaarlijk voor spelende kinderen. De molen is afgezet met nadarhekkens, maar daar klim je vlotjes over. Je kan zo maar in de onstabiele molen klimmen. De molen vormt dan ook een smet op het Warandepark en de omgevende woonbuurt.

 

Groen vraagt dringende restauratie

Voor Groen is er lang genoeg getalmd. De restauratie moet dringend uitgevoerd worden, zoals ook is beloofd aan de bewoners. Groen vreest dat als we nog langer wachten de projectontwikkelaar de  bijdrage van 50.000€ niet zal leveren omdat de timing niet gerespecteerd werd. Groen hoopt dat het nu al niet te laat is.

Om te zorgen dat de molen ook een zinvolle functie krijgt, is overleg met de omwoners nodig. Groen stelt voor om de molen ter beschikking te stellen van de buurt als buurthuis, expositieruimte of vergaderzaal.

 

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17