Aalter troef!

07 Juli 2012

Aalter troef!

Groen Aalter gaat naar de kiezer met  de slogan Aalter troef! Onze gemeente heeft heel wat troeven achter de hand, maar jammergenoeg worden ze niet altijd ten volle uitgespeeld. Groen wil vier troeven inzetten voor een nog beter Aalter:  Eerste troef: betaalbaar wonen

 

 

Het is goed wonen in Aalter, daar twijfelt niemand aan. Maar een eigen woning wordt steeds duurder. Groen wil met slimme voorstellen wonen betaalbaar houden:

 • Het is het evident dat bouwgrond dient om op te bouwen, niet om mee te speculeren. Er zijn in Aalter voldoende mogelijkheden om te bouwen maar deze zijn veelal niet beschikbaar. Daarom willen we een bouwverplichting bij nieuwe verkavelingen en een activeringsheffing om onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te activeren.
 • De gronden die het bestuur zelf in handen heeft, kunnen verhuurd worden aan bewoners om een huis te bouwen. Zo moet men enkel investeren in een huis en niet in de grond.

 

Tweede troef: duurzame mobiliteit, veilige en gezellige dorpsstraten

Aalter is goed bereikbaar, maar dat zorgt natuurlijk ook voor extra drukte. Groen wil streven naar minder doorgaand verkeer, grotere veiligheid, meer fietsers en voetgangers. Enkele van onze voorstellen:

 • Vrachtverkeer en doorgaand verkeer wordt uit woonstraten geweerd.
 • Bij wegen voor doorgaand verkeer moet een vrijliggend fietspad voorzien worden. Een eerste prioriteit hierbij is een veilige fietsverbinding met Bellem via de Korte Kave.
 • Winkelen met de fiets of te voet wordt gestimuleerd. Zo zorgen we voor gezellige dorpsstraten en geven we de lokale economie een flinke duw in de rug.
 • Gemeentelijke dienstwagens worden 's avonds en in het weekend als deelwagen ingezet. Hierdoor kunnen inwoners beslissen om hun auto te verkopen en toch mobiel te blijven.

 

Derde troef: een bruisend vrijetijdsleven voor iedereen

Aalter heeft een bloeiend verenigingsleven. Het gemeentebestuur mag haar verantwoordelijkheid echter niet ontlopen en moet ook een steentje bijdragen aan jeugd-, sport- en culturele activiteiten:

 • Nultolerantie voor administratieve rompslomp bij sportevenementen, feesten en fuiven, culturele activiteiten,... Het gemeentebestuur neemt deze taken op zich, organisatoren kunnen zich bezighouden met het evenement zelf.
 • Het gemeentebestuur zorgt voor een culturele programmatie die het aanbod van verenigingen aanvult en toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.
 • Alle publieke ruimte is toegankelijk en aantrekkelijk voor kinderen en jongeren. Open ruimte wordt kindvriendelijk ingericht, er is speelinfrastructuur op alle pleinen en speelse elementen frissen de straten op. Kwalitatieve speelruimte in Aalter-Centrum is hierbij een prioriteit.
 • Iedereen aan het sporten, zowel in clubverband als informeel. De sportdienst kan dit ondersteunen door het ter beschikking stellen infrastructuur, het aanbieden van een betaalbare sportverzekering, door de uitbouw van joggingpaden en mountainbikeroutes,?

 

Vierde troef: ruimte op maat van iedereen

Aalter is bosrijk en heeft nog prachtige stukken open ruimte. We zien echter dat steeds meer open ruimte wordt ingenomen en dat de overblijvende groene ruimte vaak niet toegankelijk is voor het publiek.

 • Groen wil ongebruikte en onderbenutte ruimte in de dorpskernen optimaal invullen. Open ruimte wordt niet blind aangesneden door projectontwikkelaars of industrie.
 • Er wordt actief ingezet op het toegankelijk maken van bossen ter hoogte van het Hooggoed in Maria-Aalter en in Bellem ter hoogte van de Markettebossen.
 • Het kanaal Gent-Brugge wordt verder uitgebouwd als natuur-recreatieve as doorheen Aalter. Een fietsbrug ter hoogte van het vroegere veerpont ("den overzet") wordt voorzien. De Kraenepoel en het kasteeldomein van Poeke worden uitgespeeld als toeristische troeven.
 • Bedrijven met hoge toevoegde waarde worden aangetrokken in plaats van distributiebedrijven die voor weinig extra werkgelegenheid zorgen, ruimte verslinden en extra mobiliteit veroorzaken.

 

Mieke Schauvliege ? lijsttrekker - 0479344017

Seppe Santens ? 2de plaats

Liesbet Denys ? 3de plaats