Aalterse kunstencentrum blijft luchtkasteel

10 December 2013

De Aalterse burgemeesters Pieter De Crem en Patrick Hoste pakken in de pers opnieuw uit met mooie beloftes over het zogenaaamde "kunstencentrum". Ze becijferen de kost op zo'n 5 à 6 miljoen euro en zeggen dat het af zou moeten zijn in 2017 of in 2018 (afhankelijk van welke krant u leest). Wat ze met iets minder woorden vertellen, is dat in de meerjarenplanning van 2014 tot 2019 in totaal slechts 417.000 euro voorzien is voor dit project (inclusief studiekosten). Er wordt door de burgemeesters in de kranten gegoocheld met extra inkomsten door de verkoop van bestaande gebouwen, maar hiervoor hebben ze nog niets op papier durven zetten.   Aan u de keuze wat u wilt geloven... Het kunstencentrum werd ondertussen al beloofd in het verkiezingsprogramma van de CD&V van 2000 en opnieuw in 2006. In het programma van 2012 wilde de CD&V/N-VA zich hiertoe niet meer engageren. We zijn benieuwd wat er in het verkiezingsprogramma van 2018 zal staan, want volgens de huidige berekeningen zal er tegen dan zeker nog geen nieuw kunstencentrum zijn...Volgens de officiële cijfers in het meerjarenplan van de Aalterse meerderheid zal het kunstencentrum er dus deze legislatuur niet komen, de burgemeesters vertellen in de kranten dat het er wel zal komen.

 

 

Groen Aalter heeft steeds gepleit voor een realistische en duurzame inzet van het Aalterse belastingsgeld. In plaats van 15 jaar lang een kunstencentrum te beloven en ondertussen de academie te laten verkommeren, stelden we een ingrijpende renovatie van de bestaande gebouwen voor en een nog nauwere samenwerking met het nabijgelegen Emmaüsinstituut. Met deze keuzes had de academie nú al een kwalitatieve huisvesting kunnen hebben, met de keuzes van de CD&V(/N-VA) blijft het wachten op Godot...