Aanstelling 4e provinciale ambtenaar voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

27 Juli 2013

Op de gemeenteraad werd gevraagd ons aan te sluiten bij de aanstelling van ondertussen al een vierde provinciale ambtenaar voor de behandeling van de gemeentelijke administratieve sancties. Dat een 4e ambtenaar nodig is, doet veronderstellen dat het aantal sancties blijft aangroeien. In de motivatie voor de aanstelling wordt bovendien verwezen naar de recente aanpassingen, dus o.m. de fel betwiste leeftijdsverlaging naar 14 jaar. Groen liet nog eens weten het met die leeftijdsverlaging heel moeilijk mee te hebben, maar hierop werd niet ingegaan. Voor Aalter gaat het "slechts" om 20 à 30 situaties per jaar volgens de burgemeester, en krijgen alternatieve manieren van ingrijpen voorrang. Bovendien blijft de burgemeester verkondigen dat het om een zeer beperkt reglement gaat met alleen maar logische zaken die worden beteugeld. Eén van de vele halve waarheden die het gemeentebestuur blijft verkondigen totdat ze het zelf geloven. Het Aalterse reglement telt 8 bladzijden vol met beschrijvingen van inbreuken (beperkt?), er staan o.m. verboden in om te , flyers uit te delen of de verplichting uw brievenbus tijdig te ledigen (logische zaken?) en bevat het punten die strafrechterlijk zouden moeten worden behandeld (geweld tegen personen, diefstal).

skaten rond de openbare gebouwen

Groen heeft dan ook tegen dit punt gestemd.

Meer info: Patrick Bleyenberg -[email protected] - 0474 48 55 71