Beduidend meer ongevallen in 2009

07 Mei 2010

Ondanks de verhoogde inzet voor snelheidscontroles (met bemande en onbemande camera's) stellen we een beduidend hoger aantal verkeersongevallen vast in de politiezone Aalter-Knesselare (501 ongevallen t.o.v. 460 in 2008). De stijging situeert zich uitsluitend op het Aalterse grondgebied (390 ongevallen in 2009 t.o.v. 339 in 2008). Op het grondgebied van Knesselare daalt het aantal verkeersongevallen met 10. Het controlebeleid is in de hele zone dezelfde. De oorzaak is dus hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de slechte inrichting en toestand van de weg. Groen! vraagt een duidelijk actieplan om deze gevaarlijke punten weg te werken. Een veilige inrichting van wegen en kruispunten is essentieel. Een analyse van de ongevallenstatistieken moeten als input voor het mobiliteitsplan gebruikt worden om zo op een structurele basis knelpunten aan te pakken. Deze avond presenteert de politieraad de resultaten van de ongevallenstatistieken van 2009. De cijfers Het totaal aantal ongevallen in 2009 (501) is het hoogst sinds 2000(508). Opmerkelijk is dat het aantal dodelijke ongevallen van 0 in 2008 naar 5 in 2009 gestegen is. Verder is er zowel een stijging van de ongevallen met lichamelijk letsel (123 in 2009 en 105 in 2008) en de ongevallen met stoffelijke schade ( 373 (2009) t.o.v. 356 (2008). De cijfers van de ongevallen met stoffelijke schade zijn vermoedelijk een onderschatting van de realiteit. Deze cijfers tonen immers enkel het aantal aangegeven ongevallen weer.

Aalter, de oorzaak van de slechte cijfers

Gelet op de beperkte investeringen in herinrichting van gemeentelijke wegen in Aalter is Groen! Aalter niet verwonderd over deze resultaten. Opvallend is dat dodelijke ongevallen op het Aalterse grondgebied alle 3 overdag gebeurden en ook niet in het weekend. Dit en de aard van het ongeval (problemen met zichtbaarheid kruispunt,controleverlies bij inhaalmanoeuvre) toont aan dat de weginrichting een belangrijke rol speelde. En nog erger; het Aalterse College doet er niets aan. Twee van de drie locaties (kruispunt Brouwerijstraat-Kruisstraat, Wingenestraat) met dodelijke ongevallen zijn echt onveilige locaties waar een herinrichting nodig is. Ondanks onze herhaalde vraag is nog steeds niets aan deze toestand veranderd. Het kruispunt Brouwerijstraat ?Kruisstraat is niet gewijzigd. De geplande werken aan de Wingenestraat lopen niet verder dan de Egypteveldstraat. Belangrijk is ook een evaluatie van de snelheidslimieten. Zo is het onbegrijpbaar dat je op de weg van Aalter naar Maria-Aalter (Stratem, Aalterstraat) nog altijd 90 km/u mag rijden terwijl op veel veiligere wegen dit veelal maar 70 km/u is.

Andere locaties in Aalter waar opvallend veel ongevallen gebeuren (>10) zijn de Bellemstraat, Brouwerijstraat, Heirstraat, Knokkeweg, Rondpunt, Lostraat, Steenweg op Deinze, Stratem, Stationsstraat en Tielste Steenweg. In Knesselare zijn dat 4 straten namelijk Knoksestraat, Kloosterstraat, Veldstraat en Urselse weg. Groen! Aalter vraagt een duidelijke analyse van de oorzaak van de ongevallen. Deze cijfers zijn zeer belangrijk voor de actualisatie van mobiliteitsplan. Het mag niet blijven bij beperkte aanpassingen. Een grondige actualisatie is nodig; hierbij zijn de gevens van ongevallenstatistieke belangrijk om prioriteiten te stellen. Groen!Aalter dringt aan op duidelijke actie om de Aalterse wegen veiliger te maken.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]