Meer begeleiders nodig in Aalterse buitenschoolse kinderopvang

09 Februari 2024

Meer begeleiders nodig in Aalterse buitenschoolse kinderopvang

In de gemeenteraad van 5 februari 2024 kaartte ons raadslid Femke Deroo de situatie in de buitenschoolse kinderopvang (BKO) aan.

Voor groepsopvang (leefgroepen) in de buitenschoolse kinderopvang geldt momenteel een maximum van 18 kinderen per begeleider. Maar in de praktijk zijn er vaak veel meer kinderen per begeleider aanwezig.

Ons raadslid Femke Deroo vroeg de cijfers van 2023 op en stelde vast dat er (in Lotenhulle) zelfs uitschieters tot wel 30 kinderen voor één begeleider waren.  Ook in de andere BKO-vestigingen werd de norm geregeld overschreden.

“Het is dan ook logisch dat er ons meldingen bereikten over een te hoge werkdruk in de buitenschoolse kinderopvang in Aalter. Daarnaast moet er uiteraard ook aan de veiligheid van de kinderen worden gedacht. De burgemeester lanceerde recent een oproep om jobstudenten en vrijwilligers aan te trekken voor de Aalterse BKO, maar dat is niet voldoende. Stagiairs mogen  wettelijk niet worden meegeteld voor het aantal begeleiders. Momenteel werd er één vacature voor een vaste medewerker uitgeschreven.

Er moet een pak meer moet worden geïnvesteerd in de Aalterse BKO en er dienen meer vaste, gekwalificeerde medewerkers te worden aangenomen." vindt Femke.