Begroting 2008: verkiezingsbeloften worden niet waargemaakt!

30 December 2007

Wie gelooft deze mensen nog? Bij de verkiezingen 2006 en bij de voorstelling van het beleidsprogramma en van de begroting 2007 beloofde de CD&V veel, te veel!!gratis naar het zwembad: in elk geval niet in 2008

 • terugbetaling van de saneringsbijdrage voor het afvalwater: ook niet in 2008
 • de afschaffing van de belasting op de drijfkracht: ook niet in 2008
 • een eenmalige aankooppremie voor jonge gezinnen die bouwgrond in Aalter kopen: ook niet in 2008
 • de afvalwatercollector in Maria-Aalter: ook niet in 2008
 • investeringen in kasteel en park van Poeke: ook niet in 2008
 • bijkomende fietspaden: ook niet in 2008

Wat is er wel:

 • afschaffing van de bijzondere, gemeentelijke toelage voor bijv. gepensioneerden, personen met beperkingen of grote gezinnen
 • afschaffing van de geboortepremies
 • vermindering van de gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer van leerlingen
 • de (uit)verkoop van gemeentelijk patrimonium, vooral de sociale woningen, zonder dat hierdoor ook maar 1 sociale huurwoning bijkomt
 • een verhoging van de saneringsbijdrage van 0,75 euro tot 0,85 euro per kubieke meter

We stellen vast dat deze begroting voor het eigen dienstjaar opnieuw een tekort heeft, wat op de duur niet houdbaar is. Een aantal werkingen worden afgebouwd. Bovendien wordt er zoals in 2007 weinig geïnvesteerd. Men stelt zoveel mogelijk uit tot 2010, 2011 of 2012, vlak voor de volgende verkiezingen.

De CD&V beroemt er zich op dat de schuldenlast niet stijgt: op 1 januari 2007 lag die echter hoger dan op 1 januari 2005. Nu is die een beetje gezakt als men geen rekening houdt met de lening die men aangegaan is in afwachting van de verkoop van Woestijne. De schuldenlast zal dus maar vanaf 2009 dalen indien er intussen geen nieuwe leningen worden aangegaan. En intussen verkoopt men maar zoveel mogelijk, dus verarmt men de gemeente!!

Deze begroting is onvolledig en dus onjuist:

 • de verhoging van de dotatie aan de politiezone (9.373 euro) werd vergeten
 • de algemene bijdrage van bedrijven (90.000 euro) staat nog als ontvangst terwijl die afgeschaft wordt
 • de opbrengsten van de verkoop van de sociale woningen aan Volkshaard staan niet genoteerd
 • er is geen budget voorzien voor de aankoop aan Volkshaard van de grond naast het gemeentehuis.

Maar bovenal: geen vernieuwend beleid. Eerder afbouw dan opbouw. Veel aandacht voor de uiterlijke schijn en het mediagebeuren, niet voor de inhoud.

meer informatie:
Jef Tavernier - gemeenteraadslid - 0477/49.70.72 of [email protected]