Bellem op de kaart!

02 Juli 2017

Bellem op de kaart!

Groen zet in 2017 de deelgemeenten op de kaart. Na Poeke en Maria-Aalter geniet Bellem onze aandacht.  We gingen langs bij de Bellemse inwoners om hun mening over hun deelgemeente te vragen.   Bellem is een mooie en gezellige gemeente met veel jonge gezinnen. Uit onze bevraging bleek dat de inwoners er heel graag wonen. Maar het verkeer en de (toestand van de) fietspaden zijn zorgen voor de Bellemnaars. Met de volgende voorstellen wil Groen het leven in Bellem nog aangenamer maken. Groen zal deze voorstellen op maandag 3 juli op de gemeenteraad agenderen.

 

 • Goed berijdbare fietspaden aan de Mariahovelaan en de Moerstraat, zodat fietsers daar niet meer op de rijbaan fietsen.  Dat is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk. Het zijn verplichte fietspaden: de overheid moet er dan ook voor zorgen dat ze aan een aantal minimale normen voldoen qua comfort en ook qua breedte.  Het fietspad aan de Moerstraat is ronduit gevaarlijk, zoals een recent fietsongeval met een groepje wielertoeristen opnieuw heeft aangetoond.
 • Het doortrekken van het aangekondigde fietspad in de Bellemdorpweg tot minstens aan de Weibroekdreef, zeker gezien de plannen om het autoverkeer van en naar Bellem o.m. via de Weibroekdreef af te leiden. Vooral de bocht in de Oostmolenstraat tussen de Weibroekdreef en de Bellemstraat wordt als zeer gevaarlijk omschreven, gezien daar vaak vrachtwagens en tractoren passeren.
 • Het ontbreken van een veilige fietsweg naar het station van Aalter, wordt als een gemis ervaren. Daarom vragen we het herstel van de verbindingsweg tussen de Weibroekdreef en Houtem en de inrichting ervan als een korte en veilige fietsroute van Bellem naar het station van Aalter. Zeker gezien de Weibroekdreef de voorkeursweg wordt om met de auto van en naar Bellem te rijden is een veilige fietsweg daar een noodzaak. De oplossing is beschikbaar, maar nu onbruikbaar.
 • In afwachting van de realisatie van een fietspad in de Bellemdorpweg (en Oostmolenstraat) is een herstel van de Bellemdorpweg nodig. De weg is aan de zijkanten afgebrokkeld en er liggen vele putten, waardoor fietsers gaan uitwijken. Dit geeft een gevaarlijke situatie op een drukke weg als de Bellemdorpweg. Het herstel kan gerust los van de werken voor het fietspad in de Bellemstraat gebeuren. Het is niet nodig dat daarop wordt gewacht.
 • In het centrum zelf zijn er verzakkingen gekomen in het met klinkers aangelegde wegdek van de Bellemdorpweg als gevolg van het zwaar verkeer dat door het centrum rijdt. Dat is al een tijd zo. Ook daar is herstelling nodig om het fietsen te veraangenamen.

 

2. VERKEERSDRUK IN HET CENTRUM EN AAN DE SCHOLEN

 • Terugdraaien van de blokkade voor autoverkeer in de Oude Gentweg. De blokkade heeft een negatief effect op de verkeersdrukte en de veiligheid in het centrum van Bellem en vooral de Bellemdorpweg. De verkeersdruk is er nu eenmaal, maar het is beter die te spreiden dan die te concentreren.
 • Een veilige uitgang voor fietsers en voetgangers aan de school in de A.L. Huxleystraat. Het zebrapad en de fietsoversteek zijn er nagenoeg onzichtbaar geworden en er is ook geen 30 km/u-zone afgebakend.
 • Controle op de naleving van de 30 km/u.
 • Een voetpad in de Lotenhullestraat van de kerk naar het station. Gezien aan de Lotenhullestraat ook een belangrijke schooluitgang is, zou dit vanzelfsprekend moeten zijn.
 • Structureren van het auto-schoolverkeer, bijv. door een kiss and ride-zone op het centrumplein van Bellem, zodat aan de scholen zelf de gevaarlijke verkeerssituaties voor jonge fietsers en voetgangers worden verminderd.
 • Een veilige oversteek aan de spoorwegbrug in de Lotenhullestraat voor fietsers die naar het station willen.  Wie daar nu moet oversteken wordt pas laat gezien door het verkeer dat van de brug komt.

 

3. OPKNAPPEN VAN DE MUSEUMSTRAAT

 • (Her-)aanplanting of herstel van de bomenrij. Er zijn zieke bomen, vele zijn weggehaald en het beoogde groen linteffect wordt op dit moment niet gehaald.
 • Aanbrengen van verkeersremmers en invoeren van andere maatregelen voor snelheidsbeperking. Ondanks de vele zijwegen met voorrang van rechts wordt op deze kaarsrechte weg vaak veel te snel gereden.
 • Het uitgeleefde museumgebouw renoveren of afbreken. Het leegstaande Grammenshuis opknappen en bestemmen voor (sociale) bewoning.

 

4. SPEELRUIMTE EN OPENBAAR GROEN

 • Creëren van een speellint van kleine, aantrekkelijke spelprikkels, spelaanleidingen en speelplekken, geschikt voor kleine en grotere kinderen verspreid in het centrum. 
 • Inrichten van een speelbos.
 • Zoeken naar mogelijkheden om private bossen (gedeeltelijk) open te stellen voor recreatie.

 

5. FIETSVERBINDINGEN NAAR AALTER

 • Een fietsvriendelijke oplossing voor de onderbroken jaagpaden langs het kanaal. Alternatieven voor de jaagpaden moeten snelle, korte en uiteraard ook veilige fietswegen opleveren en niet door een industrieterrein lopen.  
 • Realisatie van de fietsbrug die het vroegere veer moet vervangen.
 • Heroverwegen van het aangekondigde fietspad in de Bellemstraat door herstel van de Korte Kave. Deze oplossing geniet bij vele Bellemnaars nog steeds de voorkeur, ook al is men blij dat er eindelijk een fietspad komt tussen Bellem en Aalter.

 

Meer info: Patrick Bleyenberg - [email protected] - 0474 48 55 71