Bewoners van Lotenhulle krijgen geen veilige fiets- en voetpaden

13 September 2010

Op 2 september vond in Lotenhulle een infovergadering plaats over de geplande werken in de Heirstraat en de Steenweg op Deinze. Naast het plaatsen van een gescheiden rioleringsstelsel is het ook de bedoeling om de weginrichting grondig aan te pakken. Dat is dringend nodig, want nu vormen de twee straten een drukke en onveilige doorgangsweg dwars door de dorpskern. Het verkeer moet er verminderen en vertragen en daar zijn een aantal belangrijke maatregelen voor genomen. Zo wordt de rijbaan versmald en wordt de toegelaten snelheid beperkt. Burgemeester Hoste benadrukte tijdens de vergadering dat bij het ontwerpen van de openbare weg in de eerste plaats aandacht was geschonken aan de voetgangers en fietsers. Maar als we de plannen van wat dichter bekijken, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de uitspraak van de burgemeester op zijn minst schromelijk overdreven is. Voetgangers zullen het voetpad moeten delen met fietsers. Op een belangrijke fietsas is dit een beetje vreemd, maar het is nog erger als je bedenkt dat de voetgangers- en fietsersstrook op sommige plaatsen maar 1,6 m breed zal zijn. Maar . Over het hele traject, van de Kapellelaan tot aan het laatste huis in de Heirstraat zijn slechts twee zebrapaden voorzien die de Steenweg op Deinze of de Heirstraat dwarsen! Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Het is evident dat oversteekplaatsen hoogst noodzakelijk zijn aan bijvoorbeeld de kruising met de Lokouter / Achterstraat en met de Lomolenstraat voor kinderen die naar school gaan, bewoners die gaan winkelen,...

 

het meest onbegrijpelijke is dat er nauwelijks oversteekplaatsen voorzien zijn

Ook voor fietsers vormen de huidige plannen niet de grote verbetering die iedereen verwacht had. Er is geen echt fietspad voorzien, nergens zijn er markeringen om aan te duiden waar fietsers en waar voetgangers thuishoren. Maar opnieuw is het gebrek aan veilige oversteekplaatsen het meest opvallend. Het voetgangers- en fietspad stopt aan elke kruising. Door de afgeronde hoeken op de kruispunten is het onduidelijk waar fietsers de zijstraten van de Steenweg op Deinze en de Heirstraat het best oversteken. Bovendien zullen de fietsers steeds voorrang moeten geven aan de auto's die van rechts komen. Op het ganse traject van Aalter tot in Deinze hebben fietsers altijd voorrang, waarom kan dit hier niet?

Groen! Aalter vindt de plannen voor de herinrichting van de weg in Lotenhulle een gemiste kans. Ook al zal het gemotoriseerd verkeer trager rijden, toch is er weinig gedaan om de veiligheid van voetgangers en fietsers te garanderen. We zullen dit vast en zeker aankaarten op de gemeenteraad van maandag 13 september. We horen ook graag uw mening. Contacteer ons via de onderstaande gegevens.