Blijvend tekort aan betaalbare en sociale woningen in Aalter

02 Februari 2014

Het Aalterse woonbeleid van CD&V/N-VA voor de komende zes jaar is, net als in het verleden, weinig ambitieus. Eerst en vooral moeten we vaststellen dat het  is. De prijs voor bouwgrond is blijven stijgen en is vandaag 7% hoger dan het Vlaams gemiddelde. In Vlaanderen betaal je gemiddeld  165€ per vierkante meter, in Aalter is dat gemiddeld  176€ per vierkante meter. Volgens Groen zijn er in Aalter voldoende mogelijkheden om te bouwen, maar heel wat bouwgrond is niet beschikbaar. Aansnijden van nieuwe woonuitbreidingsgebieden om het aanbod te verhogen, is geen oplossing voor dit probleem. Moderne grootgrondbezitters en projectontwikkelaars laten bouwgrond namelijk vaak braak liggen. Zo houden ze het aanbod op de markt beperkt en stijgen de prijzen. Enkel door sturende maatregelen zoals een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen of een activeringsheffing voor grootgrondbezitters kan de speculatie met bouwgrond tegengegaan worden en komen er effectief woningen bij.

woonbeleid dat tot nu toe is gevoerd, namelijk zoveel mogelijk verkavelingen vrijgeven om de prijs van bouwgronden laag te houden, mislukt

Maar wat helemaal ontbreekt in het meerjarenplan zijn maatregelen die zullen bijdragen tot een  sociaal woonbeleid; in tijden van crisis toch geen overbodige luxe. De bestaande wijken worden wat opgesmukt, een zwerfkat wordt uit het straatbeeld gehaald en er worden wat perken aangepland. Deze wijken worden verlost van enkele ongemakken, maar nergens worden grondige maatregelen genomen om de groep die het echt nodig heeft te helpen. Dit kunnen we moeilijk een coherent en toekomstgericht woonbeleid noemen. De mensen die op een wachtlijst voor een sociale woning staan hebben daar al helemaal geen boodschap aan. Aalter hoort bij de slechtste leerlingen van de klas als het om het aantal sociale woningen gaat. Er staan nog steeds heel wat gezinnen op de wachtlijst voor een comfortabele  sociale woning. Dit moet volgens Groen prioritair worden aangepakt.

 

Meer info: Liesbet Denys - [email protected] ? 0495 41 48 36