Brief aan de inwoners van Lotenhulle

10 Augustus 2012

Brief aan de inwoners van Lotenhulle

Beste inwoner van Lotenhulle, Donderdagavond wordt de officieel gevierd. Na de

 

heropening van de doortocht door Lotenhulle
hinder van de werken is er reden om het glas te heffen, maar helaas zal het volgens ons toch met een
wrange bijsmaak zijn.Toen burgemeester Patrick Hoste in het najaar van 2010 de plannen voor de
nieuwe weginrichting voorstelde, benadrukte hij dat bij het ontwerp in de eerste plaats aandacht
was geschonken aan voetgangers en fietsers. Groen was het hier niet mee eens. Als we nu kijken
naar het resultaat, dan moeten we jammer genoeg vaststellen dat we gelijk gekregen hebben. Het
voet- en fietspad is zelfs nog niet afgewerkt, terwijl de rijweg voor auto's en vrachtwagens al enkele
weken open is.

Een van onze belangrijkste kritieken bij de voorstelling van de plannen was dat het fietspad
onvoldoende aangeduid en daardoor onveilig zou zijn. Groen stelde daarom destijds op de
gemeenteraad voor om een duidelijk aangeduid, doorlopend fietspad aan te leggen. De CD&V
stemde als enige partij tegen dit voorstel. Het resultaat nu is een hindernissenparcours voor fietsers:
af het voetpad, op de rijbaan, terug op het voetpad, af het voetpad, de rijbaan oversteken, terug op
het voetpad en zo gaat het maar door... Fietsers moeten hierbij telkens de hoge schuine kantstenen
oprijden, onmogelijk voor kinderen en senioren. Ook voor voetgangers die minder goed te been zijn,
is dit een hele opgave.
Met de nieuwe baan zou ook de snelheid van het auto- en vrachtverkeer verminderen, zo werd
beloofd. Een plateau ter hoogte van Lodorp en de Nevelestraat moest hiervoor zorgen. Maar van een
plateau is nu nauwelijks sprake, het autoverkeer en de vrachtwagens krijgen vrije doorgang. Het bord
waarop de zone 30 wordt aangeduid heeft op die manier weinig zin...

Groen vindt het heel erg jammer dat er nauwelijks is geluisterd naar onze suggesties om de plannen
te verbeteren. De enige aanpassing die op vraag van Groen is gebeurd, zijn de zebrapaden aan de
Achterstraat / Lokouter en aan de Lomolenstraat. Deze waren niet voorzien in de oorspronkelijke
plannen. Bij werken van deze omvang moeten de puntjes op de i gezet worden en dat is hier
duidelijk niet gebeurd. Groen zal de komende maanden op de gemeenteraad voorstellen doen om
een aantal zaken alsnog recht te zetten.
In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Groen schuift "gezellige en veilige dorpsstraten"
daarbij naar voor als een van de vier troeven die Aalter zou moeten uitspelen. Door ons te steunen
kan u ervoor zorgen dat deze troef voldoende aandacht krijgt!

Met vriendelijke groeten, in naam van alle Groen-kandidaten