Buitenschoolse kinderopvang in Aalter-Brug wordt niet vernieuwd

02 Februari 2014

De buitenschoolse kinderopvang werd niet opgenomen in het prioritair beleid voor de komende zes jaar, hoewel we daar met de gemeente voor een grote uitdaging staan.   De Aalterse bevolking blijft toenemen, maar nergens zien we dat de gemeente nu al budgetten voor voorziet voor extra kinderopvang.Verder is het belangrijk om de nieuwe BKO in Lotenhulle zo in te richten dat er tijdens de schoolvakanties ook daar opvang kan worden georganiseerd. Ook in de andere deelkernen is daar vraag naar. En ondertussen zijn verschillende deelkernen zo uitgebreid, dat er voldoende kinderen zijn om dit voorstel serieus in overweging te nemen.De BKO in Lotenhulle zal nu eindelijk worden aangepakt, maar Aalter-Brug blijft in de kou staan.

Het is de bedoeling van een meerjarenplan om vooruit te kijken, trends te voorspellen zodat je er tijdig kan op inspelen. Maar  als we naar dit meerjarenplan kijken, dan is er alvast één trend te voorspellen wat de kinderopvang betreft. Het gemeentebestuur zal  de komende jaren achter de feiten aanhollen gezien ze onvoldoende budgetten voorzien om de BKO's uit te breiden en aan te passen in functie van de bevolkingsuitbreiding.

Meer info: Liesbet Denys - [email protected] ? 0495 41 48 36