Buitenschoolse kinderopvang in Sint-Maria-Aalter kampt met plaatsgebrek

17 Maart 2009

De laatste jaren kent Sint-Maria-Aalter een bevolkingsaangroei en een toename van het aantal jonge gezinnen. In de Taborschool van Sint-Maria-Aalter stijgt het aantal leerlingen wat ook zijn gevolgen heeft voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) in Sint-Maria-Aalter. Daar waar deze BKO een erkenning kreeg voor 28 kinderen, stellen we vandaag vast dat op drukke momenten soms tot 50 kinderen aanwezig zijn in de voor- en naschoolse opvang. De huidige binnenruimte in de BKO in de Wingenestraat is echter veel te klein voor dit aantal kinderen. Een uitbreiding is dringend nodig!Op korte termijn kan de inrichting van de garage van het gebouw en de aanbouw van een veranda aan de woonkamer een oplossing bieden. Met beperkte investeringen kan hierdoor vrij snel de opvangruimte vergroot worden. Het in gebruik nemen van de garage heeft echter ook nadelen aangezien toezicht moeilijker is in een apart gebouwtje.

Op lange termijn wordt beter voor een andere oplossing gekozen. Een deel van het gebouw waarin de BKO gehuisvest wordt, wordt momenteel ingenomen door de gemeentelijke bibliotheek. De verhuis van de bibliotheek naar een andere, geschikte locatie is de beste oplossing voor het tekort aan opvangruimte voor de BKO.

De gemeente Aalter is eigenaar van 'De Oude Smisse' en heeft nog geen definitieve bestemming voor dit gebouw vastgelegd. Na een renovatie van het gebouw zou dit een geschikte locatie kunnen worden voor de gemeentelijke bibliotheek.

Groen! kaartte het probleem aan op de gemeenteraad van 9 maart. We vroegen de princiepsbeslissing om de gemeentelijke bibliotheek te verhuizen naar 'De Oude Smisse' na renovatie van dit gebouw. Daarnaast stelden we voor om voor 1 september 2009 de garage van de BKO aan te passen en de woonkamer uit te breiden met een veranda.

Jammer genoeg is de CD&V meerderheid ons niet gevolgd. Het college wil het probleem oplossen door de kinderen van de BKO 's morgens een half uur vroeger naar de school te brengen. Na school zullen de kinderen langer op school blijven en daar hun huiswerk tijdens de studie moeten maken. Een piste die ze in de toekomst ook willen volgen voor andere Aalterse BKO's die kampen met plaatsgebrek.
Het college kiest duidelijk voor de goedkoopste oplossing, al twijfelen wij er sterk aan of dit ook de meest kindvriendelijke oplossing is!