Café den Overzet met sluiten bedreigd door afsluiten van fietsverbinding

18 Februari 2014

Café den Overzet met sluiten bedreigd door afsluiten van fietsverbinding

In Totaalter van 7 februari werd aangekondigd dat de weg Brug-Noord onderbroken is door het vele vrachtverkeer. Het druk befietste  fietspad wordt plots afgesloten zonder enige vorm van communicatie met de omwonenden. Het fietspad is een van de mooiste trajecten in Aalter en omgeving en wordt druk gebruikt, zelfs op een door de weekse dag. Naast het verlies van een mooie fietsverbindingen, wordt ook een van de oudste cafeetjes in Aalter met sluiten bedreigd. Café den Overzet overweegt om de deuren te sluiten mocht blijken dat het fietspad permanent wordt afgesloten.  Groen vroeg tijdens de

gemeenteraad van 10 februari tekst en uitleg.

 Onze vragen:

  • Waarom wordt dit traject afgesloten? Antwoord van burgemeester Hoste: Er zal ten gevolgen van de aanleg van de kaden, veel verkeer ontstaan.
  • Is dit een permanente afsluiting? Antwoord van burgmeester Hoste: Ja
  • Is er een alternatieve route uitgewerkt? Antwoord van burgemeester Hoste: Nog niet. We zijn ermee bezig. Maar de natuurverenigingen verhinderen de aanleg van een fietspad tussen den overzet en Bellem.
  • Is er met de buurt gecommuniceerd? Geen antwoord.

 

Groen vindt het afsluiten van dit fietspad onaanvaardbaar.

Ten eerste is de aanleg van de kaden totaal niet aan de orde. Er zijn momenteel nog geen vooruitzichten op verdere ontwikkeling van Woestijne. Waarom dan dure inrichtingswerken doen?

Ten tweede: zelfs met de aanleg van de kaden, kan fietsen nog steeds. Groen verzet zich tegen het afsluiten van deze verbindingen.

Ten derde: als er al een fietsdoorgang moet afgesloten worden, dan voorzie je eerst een alternatief. De uitleg van de CD&V is onwaar. De natuurverenigingen zijn nooit gecontacteerd om advies over een concreet dossier te geven.

Ten vierde: de manier waarop met de plaatselijke middenstand en omwonenden wordt omgegaan is verbijsterend. Voor den Overzet is de fietsverbinding een kwestie van 'leven of dood'. Er zijn geen redenen om deze doorgang nu al af te sluiten. En als dit al zou moeten gebeuren dan overleg je eerst over alternatieven.

 

Dank zij onze vraag werd de onderbreking dinsdag 11 februari weggehaald. De fietsverbinding langs Brug Noord is terug open.  

Groen zal blijven ijveren voor een permanente fietsdoorgang langs Brug-Noord. Dit traject is niet alleen voor de Aalterse fietser van belang maar is ook een provinciaal en toeristisch belangrijke fietsverbinding. Groen ijvert ook voor het behoud van een cultuurhistorisch waardevol en gezellig café en vindt dat dit café geen overlevingskansen mag ontnomen worden.

  

CD&V/N-VA besliste al voor de verkiezingen (september 2012) dat de fietsdoorgang langs het kanaal ter hoogte van Brug-Noord zou afgeschaft worden. Dit werd ook zo opgenomen in haar mobiliteitsplan. Maar een duidelijke communicatie hierover kwam er nooit. Durft de CD&V/N-VA haar eigen beslissingen niet  te communiceren?