CD&V/N-VA koopt huidig politiekantoor aan.

10 Februari 2016

Groen dient klacht in bij de gouverneur wegens belangenvermenging en gebrek aan motivering Op de gemeenteraad van december 2015 keurde de CD&V/N-VA het meerjarenplan goed, waarin de aankoop van het politiegebouw in de Stationsstraat. Dit gebouw is eigendom van o.a. BVBA Crustilla; waarvan Frank De Crem zaakvoerder is. Pieter De Crem keurde dit budget goed. Volgens het gemeentedecreet is hier sprake van belangenvermenging en de motiveringsplicht is niet ernstig genomen. Na de raad van december heeft Groen aan de gouverneur gevraagd om dit dossier te onderzoeken. De CD&V/N-VA wacht het antwoord van de gouverneur niet af en gaat gewoon verder met dit dossier. Op de raad van 1 februari wordt de principebeslissing voor de aankoop voorgelegd.  

Is belangenvermenging in het spel?

In het budget van 2016 wordt voorgesteld om het huidige politiekantoor waarvan BVBA Crustilla mede-eigenaar is, met als zaakvoerder Frank De Crem , aan te kopen. Frank is de broer van de voorzitter van de gemeenteraad Pieter De Crem.
Volgens het gemeentedecreet, kan een raadslid geen beslissingen nemen in dossiers waarvan een verwantschap tot de 4de graad is. Pieter De Crem die de raad voorzat, stemde mee over dit meerjarenplan en budget. Of Pieter De Crem aanwezig zal zijn op de raad van februari valt af te wachten.

 

Motiveringsplicht met de voeten getreden

Zonder motivatie en locatieonderzoek, werd beslist om het oude gebouw aan te kopen en te verbouwen. Geraamd bedrag - 3,1 miljoen euro. Op de gemeenteraad van 14 december 2015, werd dit bedrag opgenomen in het meerjarenplan en het budget van 2016.  De principebeslissing die nu wordt voorgelegd, wordt in zeer beperkte mate gemotiveerd. Zo zou de ligging perfect zijn, de aankoopprijs heel billijk en het gebouw zou in goede staat zijn waardoor de verbouwingen meevallen. Een grondig alternatievenonderzoek ontbreekt echter helemaal.
Er zijn een aantal duidelijk nadelen aan de locatie in de Stationsstraat Uitrukken aan de Spijkerstraat nabij een school is gevaarlijk. Bovendien is er slechts 1 uitgang die makkelijk af te sluiten is (vb  vrachtwagen dwars op de Spijkerstraat en de politie kan nergens meer in of uit). Echt risicovol.  Interne bronnen bij de politie hebben aan Groen bevestigd dat er heel wat bedenkingen zijn bij het voorstel.
Bovendien vragen we ons af of het tot de taken van een gemeentebestuur hoort om een gebouw aan te kopen en door te verhuren aan een politiezone. De politiezone is namelijk een autonoom bestuur bestaande uit zowel gemeenteraadsleden van de gemeente Knesselare als Aalter. Een gemeentebestuur is geen immobiliënmakelaar.

 

Politie beter aan het gemeentehuis

Groen pleit al jaren voor een betere huisvesting voor de politie. Het huidige gebouw is te klein. Sommige cellen van de politie zitten in containers. En de uitweg aan de basisschool De Beuk is moeilijk verenigbaar met in- en uitrukkende politiewagens. De politiezone Aalter/Knesselare huurt al meer dan 10 jaar dit gebouw van de families De Crem en  De Meyer. Omwille van de slechte huisvesting, de hoge huurprijs en de link met de familie De Crem keurde Groen nog nooit een politiebudget goed.

De voorkeur van Groen  gaat uit naar een uitbreiding aan het gemeentehuis, zoals dat oorspronkelijk voorzien was. Een centralisatie van de verschillende diensten is voor de bevolking duidelijk een meerwaarde. Er zou bovendien gebruik gemaakt kunnen worden van de aanwezige politiecellen in het gemeentehuis en van de aanwezige parking. De ligging is perfect en het uitrukken kan zonder probleem via de Europalaan. Een uitbreiding aan het gemeentehuis in combinatie met de uitbreidingswerken voor het OCMW, zal tot een kwalitatiever en goedkoper resultaat leiden. Groen vindt het onaanvaardbaar dat de meerderheid deze mogelijkheid niet onderzocht heeft en objectief heeft laten afwegen ten opzichte van de aankoop van het gebouw in de Stationsstraat.

 

Naar de gouverneur

Na de gemeenteraad van december hebben we dit dossier voorgelegd aan de gouverneur en gevraagd of dit deontologisch wel correct is en getuigt van goed bestuur? Wij staan versteld van deze manier van werken. Frappant is dat het bestuur de uitspraak van de gouverneur niet afwacht en gewoon verder gaat met dit dossier. Waarom deze haast? Het lijkt erop dat hier andere motieven spelen dan het algemeen belang.

 

Meer info- [email protected]- 0479344017