College is een jaar te laat voor opvolging directie muziekacademie

21 September 2008

In juni 2008 werd de directeur van de muziekacademie 65, de verplichte pensioenleeftijd voor deze functie. Het schepencollege had opvolging kunnen voorzien door bij het begin van het vorige schooljaar de aanwervingsprocedure op te starten. Doordat het college heeft nagelaten dit te doen, ontstaan er nu heel wat problemen. Ten eerste moet de directeur verder in dienst blijven, maar door zijn pensioenleeftijd kan dit enkel deeltijds en kan hij niet meer betaald worden door de centrale overheid. Dit zal de gemeente dus heel wat geld kosten. Ten tweede is het niet duidelijk hoe lang deze situatie nog zal aanhouden. Het college zegt de directeur te willen betrekken bij de plannen van het mysterieuze "kunstencentrum" (zie ook ) en gebruikt dit als smoes om hem zo lang mogelijk in dienst te houden. Ten derde kan het nog een tijdje duren vooraleer een nieuwe directrice of directeur gevonden wordt en is het helemaal niet duidelijk in welke situatie die zal starten.hier

Groen! vindt dat het college zich niet moet blindstaren op een prestigeproject dat tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen af moet zijn, maar dat het in de eerste plaats bekommerd zou moeten zijn om een goede leiding van de academie. De noden en de visie van de academie zouden eerst grondig geëvalueerd moeten worden, niet met iemand die voor een beperkte periode deeltijds in dienst genomen wordt, maar met iemand die in de toekomst de academie zal leiden. Door de huidige situatie ontstaat er heel veel onduidelijkheid voor het personeel, de leerlingen van de academie en hun ouders.

Samen met de uiterst moeizame zoektochten naar een een duurzaamheidsambtenaar en een cultuurbeleidscoördinator is dit nog maar eens een voorbeeld van de nalatigheid van het college. De centrale overheid laat zelfs weten dat Aalter in het Vlaamse Onderwijs de eerste en de enige ooit is die het nalaat om voor opvolging te zorgen wanneer een directrice of directeur op pensioen gaat. Het zou een beetje gek zijn om dan nog te spreken over goed bestuur...

meer info: Seppe Santens - gemeenteraadslid - 0474/32.68.89